Trimite unui prieten
RSS
google +
Versiune pentru imprimare

Paola Testori Coggi, director general al DG Sănătate şi Consumatori din cadrul Comisiei Europene

Paola Testori Coggi, director general al DG Sănătate şi Consumatori din cadrul Comisiei Europene

Atunci când elaborează politici şi propuneri în materie de siguranţă a consumatorilor, sănătate publică şi mediu, Comisia apelează la comitete ştiinţifice independente pentru a obţine păreri documentate ştiinţific şi atenţionări cu privire la problemele noi sau care ar putea să apară. Aceste avize sunt vitale pentru a le oferi cetăţenilor Uniunii ceea ce aşteaptă de la instituţiile UE, adică cel mai înalt nivel de protecţie a sănătăţii şi mediului.

Începând din 1978, o serie de comitete ( Comitetul ştiinţific pentru siguranţa consumatorilor (CSSC), Comitetul ştiinţific pentru riscurile asupra sănătăţii şi mediului (CSRSM) şi Comitetul ştiinţific pentru riscuri sanitare emergente şi noi (CSRSEN)) au adoptat peste o mie de avize ştiinţifice, dintre care majoritatea au servit ca bază pentru reglementări. Datorită acestor comitete, politicile UE sunt elaborate pornind de la date concrete.

Aceste comitete ştiinţifice, printre ai căror membri se numără oameni de ştiinţă eminenţi din întreaga lume, revizuiesc şi evaluează datele ştiinţifice pentru a evalua riscurile potenţiale în domenii precum:

Alte avize abordează efectele asupra sănătăţii ale:

  • câmpurilor electromagnetice
  • scanerelor de securitate pentru controlul de securitate al pasagerilor
  • expunerii la mercurul conţinutu în anumite becuri economice
  • uraniului sărăcitpdf

Lucrările mai recente s-au axat pe dispozitivele medicale, cum ar fi implanturile mamare cu silicon produse de PIP şi protezele de şold din metal, eventualele riscuri pentru sănătate asociate produselor chimice (ftalaţi) utilizate în jucării şi articole de îngrijire a copilului şi efectele telefoanelor mobile şi playerelor audio personale asupra sănătăţii.

Recent, Comisia Europeană i-a numit pe noii membri ai comitetelor ştiinţifice. În cadrul primei şedinţe plenare care a avut loc la Luxemburg în zilele de 11 şi 12 aprilie 2013, aceşti oameni de ştiinţă pdf vor fi primiţi în mod oficial de Comisia Europeană şi de guvernul luxemburghez.

Trei principii de bază reglementează politica UE privind avizele ştiinţifice şi activitatea acestor comitete: excelenţă, independenţă şi transparenţă. Se aplică un mod deschis de funcţionare, pentru a-i atrage pe cei mai buni oameni de ştiinţă şi pentru a încuraja dialogul cu părţile interesate, cu obiectivul de a cataliza dezbaterea şi de a facilita schimbul de informaţii.

În acelaşi timp, un set solid de mecanisme interne sunt menite să asigure independenţa activităţii ştiinţifice şi să prevină riscul de influenţă din motive economice, sociale sau alte motive neştiinţifice. Se acordă o atenţie deosebită comunicării rezultatelor lucrărilor întreprinse de comitetele ştiinţifice, pentru a garanta faptul că rezultatele la care ajung acestea sunt transmise comunităţii ştiinţifice şi părţilor interesate.

Obiectivul final este de a le garanta cetăţenilor europeni un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii şi, în acelaşi timp, de a permite ca ştiinţa şi inovarea să joace un rol-cheie în favorizarea competitivităţii şi în stimularea creşterii economice în Europa, contribuind astfel la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Lansarea noilor comitete ştiinţifice

Mai multe pe această temă