Protikuřácké kampaně EU

V Evropě dnes kouří 26 % obyvatelstva a kouření je v EU nejčastější příčinou úmrtí, kterým lze zabránit. 59 % kuřáků se již někdy pokusilo s kouřením přestat, 20 % se to podařilo.

Kromě kontroly tabáku v obecném slova smyslu se Evropská komise již delší dobu zabývá i prevencí a odvykání kouření.

Problému konzumace tabáku v Evropě se v posledních letech věnovalo několik iniciativ. Celkové škody evropské společnosti související s kouřením se v roce 2009 odhadovaly na 544 miliardy eur Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) . Každý, kdo s kouřením přestane, tak pomůže snížit náklady, které v důsledku kouření vznikají zdravotnickým systémům a ekonomikám EU obecně.

Ex-kuřáci jsou nezastavitelní (2014-2016)

Pokračování kampaně Ex-kuřáci jsou nezastavitelní Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) oslovuje kuřáky ve věku 25 až 34, které chce přesvědčit o tom, že život bez cigaret má spoustu výhod: budou se cítit lépe, ušetří peníze, které dnes utratí za cigarety... Zkrátka se jim bude v mnoha ohledech žít lépe. Součástí kampaně je i nástroj, který jim s odvykáním pomůže.

Ex-kuřáci jsou nezastavitelní (2011–2013)

První běh kampaně Ex-kuřáci jsou nezastavitelní Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) motivoval kuřáky k tomu, aby s kouřením přestali, a pomáhal jim s odvykáním. Díky kampani se podařilo zvýšit povědomí lidí o nebezpečích kouření. Evropská komise je tak blíže svému dlouhodobému cíli „nekuřácké Evropy“.

HELP – Za život bez tabáku (2005–2010)

Předchozí kampaň „HELP – Za život bez tabáku“ Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) , která byla realizována v letech 2005–2010, se věnovala prevenci kouření, odvykání a pasivnímu kouření a zaměřovala se na věkovou skupinu od 15 do 25 let.