Cesta

2012

Novinářská cena EU v oblasti zdraví

Pracujete jako novinář nebo novinářka a zabýváte se problematikou zdravotnictví?

Úvod

Evropská komise vyhlašuje 5. ročník novinářské ceny EU v oblasti zdraví. Tato cena se uděluje za kvalitní novinářskou práci, která zvyšuje informovanost občanů o otázkách týkajících se péče o zdraví, zdravotnictví a práv pacientů. Soutěž, jež je součástí kampaně „Evropa pro pacienty“, má upozornit na tyto politické iniciativy EU v oblasti zdraví:

Novináři mohou zasílat články, které jim byly zveřejněny v tištěných či internetových médiích v kterékoli členské zemi Unie (včetně Chorvatska) od 1. srpna 2012 do 30. září 2013. Články se musí týkat jednoho z 12 témat uvedených výše. Přihlášku je nutné podat do 30. září 2013. Přečtěte si prosím pozorně pravidla soutěže.

Z každého členského státu bude vybrán jeden článek. Finalisté ze všech národních kol pak budou pozváni do Bruselu na slavnostní předávání cen, kde bude vyhlášen vítěz soutěže. Cenu obdrží i vítězi národního kola, kteří se umístí na druhém a třetím místě:

  • 1. místo: 6 500 EUR
  • 2. místo: 4 000 EUR
  • 3. místo: 2 500 EUR

Novinářská cena EU v oblasti zdraví je financována z druhého programu EU v oblasti zdraví na období 2008–2013.

Cena byla poprvé udělena v roce 2009. Připomeňme si vítěze předchozích ročníků:

  • 2012: Petr Třešňák (Česká republika) s článkem o duševním zdraví „Dobrodružství v pavilonu č. 14“pdf (týdeník Respekt, Česká republika).
  • 2011: Ben Hirschler a Kate Kellandová (Spojené království) s článkem o antimikrobiální rezistenci „When the drugs don't work“ Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) (Když léky nezabírají), který publikovala agentura Reuters.
  • 2010: Gianluca Ferraris a Ilaria Molinariová (Itálie) s článkem o kmenových buňkách „Ladri di speranza“ Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) italiano (it) (Ukradená naděje) uveřejněném v italském týdeníku Panorama.
  • 2009: Estelle Sagetová (Francie) s článkem „La schizophrénie expliquée aux parents“ Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) français (fr) (Jak přiblížit schizofrenii rodině a přátelům), který vyšel v týdeníku L'Express.

Evropská komise přeje všem soutěžícím hodně štěstí.