Изпратете на приятел
RSS
google +
Версия за печат

От Паола Тестори Коджи, генерален директор на ГД „Здравеопазване и потребители“, Европейска комисия

От Паола Тестори Коджи, генерален директор на ГД „Здравеопазване и потребители“, Европейска комисия

При лечение в болница пациентите очакват да се възстановят и да получат възможно най-добрите грижи, без да са изложени на риск от медицински грешки, които биха могли да доведат до неблагоприятни последици за здравето или инфекции. Почти половината от гражданите на ЕС обаче се боят, че лечението, както в болниците, така и в заведенията за първични грижи, може да им навреди.

Гарантирането на безопасността на всички нуждаещи се от здравни услуги е едно от най-неотложните предизвикателства пред здравеопазването днес. Ето защо през 2009 г. страните от ЕС приеха препоръка, с която бяха договорени редица действия за повишаване на безопасността на пациентите.

В ЕС около 10 % от хоспитализираните пациенти пострадват от медицинска грешка, като например грешна диагноза или неправилно дозиране на предписаните лекарства, а 1 на всеки 20 пациенти получава вътреболнична инфекция. Много от тези вреди могат да бъдат избегнати, но са необходими усилия от страна на политиците, медицинските специалисти и дори самите пациенти.

Заключенията от публикувания наскоро от Комисията доклад pdfза изпълнението на препоръката pdfот страните членки показват, че:

  • страните от ЕС са включили безопасността на пациентите в политиките за обществено здраве и предприемат редица действия за предотвратяване и контрол на инфекциите, свързани със здравни грижи,
  • системите за сигнализиране и узнаване за нежелани събития биха могли да бъдат доразвити,
  • по отношение на участието на пациентите в действията за тяхната безопасност и обучението на здравни специалисти ситуацията може да бъде подобрена,
  • действията трябва да са насочени не само към болниците, но и към извънболничните грижи,
  • необходими са повече доказателства за разходите, свързани с небезопасните грижи.

По време на неофициалната среща в Дъблин на 4—5 март 2013 г. министрите на здравеопазването от ЕС потвърдиха своя интерес за продължаване на работата в областите, посочени в доклада.

Познанията в областта на безопасността на пациентите непрекъснато еволюират, а предвид множеството дейности за подобряване на безопасността на пациентите, които вече са в ход, здравните организации в страните членки правят важни стъпки напред. Насочвайки вниманието си още повече върху извлечените поуки и обмена на добри практики и знания между страните от Съюза, Европейската комисия ще продължава да следи пациентите да не бъдат излагани на ненужни или потенциални вреди, свързани със здравни грижи, както и за подобряването на безопасността на здравното обслужване за всички.

Новите научни комитети започват работа

Още по темата