Zdravotnické prostředky

Lékařský tým provádí operaci © Astoria - Fotolia

Zdravotnické prostředky sehrávají ve zdravotnictví nezastupitelnou úlohu.

Rozmanitost a inovační schopnosti tohoto odvětví významně přispívají ke zvýšení kvality a efektivity zdravotnictví.

Odvětví zdravotnických prostředků, které pokrývá široké spektrum produktů od jednoduchých obvazů až po nejdůmyslnější výrobky na podporu životních funkcí, sehrává rozhodující roli při diagnostice, prevenci, sledování a léčbě chorob, a při zvyšování kvality života osob se zdravotním postižením.

EU se v tomto odvětví zabývá především regulačním rámcem zajišťující přístup na trh, mezinárodními obchodními vztahy a sbližováním regulačních předpisů. Celkovým cílem je zaručit pacientům co nejvyšší bezpečnost a podpořit inovace a konkurenceschopnost tohoto odvětví.