Nusiųsti draugui
RSS
google +
Variantas spausdinti

Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato generalinė direktorė Paola Testori Coggi

Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato generalinė direktorė Paola Testori Coggi

Komisijai rengiant su vartotojų sauga, visuomenės sveikata ir aplinka susijusią politiką bei pasiūlymus nepriklausomi moksliniai komitetai jai teikia mokslines rekomendacijas ir atkreipia jos dėmesį į naujas problemas. Šios nuomonės politikos formuotojams nepaprastai svarbios siekiant užtikrinti aukščiausio lygio sveikatos ir aplinkos apsaugą – to Europos piliečiai tikisi iš Europos Sąjungos institucijų.

Nuo 1978 m. Vartotojų saugos , Pavojų sveikatai ir aplinkai bei Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinai komitetai priėmė per tūkstantį mokslinių nuomonių, kurių dauguma buvo grindžiami reglamentai. Taip padedama formuoti įrodymais grindžiamą ES politiką.

Šie moksliniai komitetai, kurių nariai – žymūs mokslininkai iš viso pasaulio, – peržiūri ir vertina mokslinius duomenis, kad įvertintų galimą pavojų tokiose srityse, kaip:

Kitos nuomonės – apie:

Pastaruoju metu komitetų darbas buvo susijęs su medicinos prietaisais, pavyzdžiui, įmonės PIP silikoninių krūties implantų ir metalo klubo sąnario protezuose sauga, galimu žaisluose vaikams ir vaikų priežiūros priemonėse naudojamų cheminių medžiagų (ftalatų) pavojumi sveikatai bei mobiliųjų telefonų ir nešiojamųjų muzikos grotuvų poveikiu sveikatai.

Neseniai Europos Komisija atrinko naujus mokslinių komitetų narius. Naujuosius narius pdf pirmajame plenariniame posėdyje, įvyksiančiame 2013 m. balandžio 11 ir 12 d. Liuksemburge, oficialiai pasveikins Europos Komisijos ir Liuksemburgo vyriausybės atstovai.

Šių komitetų mokslinių rekomendacijų ir darbo atžvilgiu laikomasi trijų pagrindinių principų: aukšta kokybė, nepriklausomumas ir skaidrumas. Dirbama atvirai, siekiant nuolat pritraukti geriausius mokslininkus ir skatinti palaikyti intensyvesnį dialogą su suinteresuotosiomis šalimis, kad būtų skatinamos diskusijos ir padedama lengviau keistis informacija.

Kartu taikomi tvirti vidiniai mechanizmai siekiant apsaugoti mokslinio darbo nepriklausomumą ir išvengti ekonominės, socialinės ar kitos su mokslu nesusijusios įtakos rizikos. Ypatingas dėmesys skiriamas pranešimui apie mokslinių komitetų darbo rezultatus ir taip užtikrinama, kad jų išvados būtų žinomos tiek mokslo bendruomenei, tiek suinteresuotosioms šalims.

Galiausiai siekiama Europos piliečiams garantuoti aukšto lygio sveikatos apsaugą ir drauge sudaryti sąlygas pasitelkiant mokslą ir inovacijas skatinti konkurencingumą bei ekonomikos augimą Europoje ir taip prisidėti siekiant strategijos „Europa 2020“ pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslų.

Paskirti nauji mokslinių komitetų nariai

Daugiau šia tema