Send til en ven
RSS
google +
Printervenlig version

Af Paola Testori Coggi, generaldirektør for Kommissionens GD for Sundhed og Forbrugere

Af Paola Testori Coggi, generaldirektør for Kommissionens GD for Sundhed og Forbrugere

Når Kommissionen udarbejder politik og forslag om forbrugersikkerhed, folkesundhed og miljø, støtter den sig til uafhængige videnskabelige komitéer , som giver den solid videnskabelig rådgivning og gør den opmærksom på nye og spirende problemer. Deres udtalelser er afgørende for, at de politiske beslutningstagere kan sikre den allerbedste sundheds- og miljøbeskyttelse, som borgerne forventer af EU-institutionerne.

Siden 1978 har følgende komitéer, Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (VKF), Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici (VKSM) og Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici (VKNNPS) vedtaget over 1 000 videnskabelige udtalelser, hvoraf de fleste har dannet grundlag for forordninger og bidraget til en mere evidensbaseret politikudformning i EU.

De videnskabelige komitéer, hvis medlemmer omfatter fremtrædende forskere fra hele verden, gennemgår og evaluerer videnskabelige data for at vurdere potentielle risici på områder som:

Andre udtalelser omhandler sundhedsvirkningerne af:

I den senere tid har arbejdet drejet sig om medicinsk udstyr, f.eks. sikkerheden ved PIP-silikonebryster og metal i hofteproteser, mulige risici ved kemikalier (phthalater) i legetøj og artikler til børnepleje samt sundhedsvirkninger af mobiltelefoner og bærbare musikafspillere.

Kommissionen udpegede for nylig nye medlemmer af de videnskabelige komitéer. På det første plenarmøde i Luxembourg den 11. og 12. april 2013 vil de nyudpegede videnskabsfolk pdf blive budt officielt velkommen af Kommissionen og den luxembourgske regering. 

EU's politik for videnskabelig rådgivning og komitéernes arbejde er baseret på tre principper: høj kvalitet, uafhængighed og åbenhed. En åben arbejdsgang skal hele tiden tiltrække de bedste forskere og tilskynde til mere dialog med de berørte. Målet er at sætte gang i debatten og gøre det lettere at udveksle oplysninger.

Samtidig anvendes et solidt sæt interne forholdsregler for at sikre det videnskabelige arbejdes uafhængighed og forebygge risikoen for påvirkning af økonomiske, sociale eller andre ikke-videnskabelige årsager. Der lægges særlig vægt på at videreformidle resultaterne af de videnskabelige komitéers arbejde og dermed sikre, at deres konklusioner er kendt af både forskere og berørte parter.

Det overordnede mål er at garantere de europæiske borgere en høj grad af sundhedsbeskyttelse og samtidig lade videnskab og innovation spille en afgørende rolle i styrkelsen af konkurrenceevnen og den økonomiske vækst i Europa for dermed at bidrage til at nå Europa 2020-målene om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

De nye videnskabelige komitéer

Mere om dette emne