Sūtīt draugam
RSS
google +
Izdrukas variants

Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektore Paola Testori Koggi

Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektore Paola Testori Koggi

Komisija, izstrādājot politiku un priekšlikumus patērētāju drošības, sabiedrības veselības un vides jomās, ņem vērā neatkarīgu zinātnisku komiteju zinātniski pārbaudītās atziņas. Komisija arī rēķinās, ka šīs komitejas vērsīs Komisijas uzmanību uz jaunām problēmām. Eiropieši no Eiropas Savienības iestādēm sagaida, ka tās nodrošinās visaugstāko veselības un vides aizsardzības līmeni, un politikas veidotāji to nevarētu nodrošināt bez šo zinātnisko komiteju sniegtajiem atzinumiem.

Kopš 1978. gada Patērētāju drošības zinātniskā komiteja (SCCS), Veselības un vides apdraudējuma zinātniskā komiteja (SCHER), un Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskā komiteja (SCENIHR) ir pieņēmušas vairāk nekā tūkstoti zinātnisko atzinumu, kuru lielākā daļa ir kalpojuši par bāzi regulām, tādējādi sekmējot tādu ES politikas veidošanu, ko pamato fakti.

Šīs komitejas, kuru locekļi ir plaši pazīstami zinātnieki no visas pasaules, izskata un novērtē zinātniskos datus, lai noteiktu potenciālos apdraudējumus dažādās jomās, piemēram:

  • tās novērtējušas daudzu kosmētikas līdzekļu un to komponentu drošumu (matu krāsu, smaržu, solāriju, ultravioletā starojuma aizsargfiltru drošumu)
  • ,
  • potenciālo apdraudējumu, ko rada fluorīds dzeramajā ūdenī,
  • zobārstniecības amalgamas un alternatīvu zobārstniecības materiālu drošumu,
  • nanomateriālus,
  • tabakas piedevu atraktivitāti un spēju radīt atkarībupdf.

Citos atzinumos novērtēts, kā veselību ietekmē:

Pēdējo gadu pētnieciskā darba uzmanības centrā bijušas medīcīniskās ierīces, tādas kā PIP silikona krūšu implanti un gūžu protēzēs izmantotā metāla drošums, varbūtējie apdraudējumi, ko veselībai rada ķīmiskās vielas (ftalāti), kuras izmanto bērnu rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, kā arī mobilie tālruņi un personiskie mūzikas atskaņotāji.

Eiropas Komisija pavisam nesen zinātniskajām komitejām ir atlasījusi jaunus locekļus. Pirmajā plenārsēdē Luksemburgā 2013. gada 11. un 12. aprīlī jaunizraudzītos zinātniekus pdf oficiāli sveiks Eiropas Komisija un Luksemburgas valdība.

ES politikai attiecībā uz šo komiteju darbu un zinātniskajiem atzinumiem ir trīs pamatprincipi: izcilība, neatkarība un caurskatāmība. Atklātība šo komiteju darbā piesaista vislabākos zinātniekus un stimulē plašāku dialogu ar ieinteresētajām personām, lai diskusijas un informācijas apmaiņas veicināšana ir arī šo komiteju mērķis.

Tajā pašā laikā darbojas stingri iekšēji mehānismi, kas ļauj nodrošināt zinātniskā darba neatkarību un novērst risku, ko rada ekonomiski, sociāli un cita veida ar zinātni nesaistīti faktori. Īpaša uzmanība pievērsta zinātnisko komiteju darba rezultātu paziņošanai, nodrošinot, ka gūtos secinājumus dara zināmus gan zinātniekiem, gan ieinteresētajām personām.

Galu galā mērķis ir garantēt Eiropas iedzīvotāju veselības augsta līmeņa aizsardzību, tajā pašā laikā dodot zinātnei un inovācijai iespēju reāli sekmēt konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi Eiropā un tā gādāt par “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu pārdomātai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei.

Darbu sāk jaunās zinātniskās komitejas

Vēl par šo tematu