Medicīnas ierīces

Mediķi veicot operāciju © Astoria - Fotolia

Medicīnas ierīču loma veselības aprūpē ir būtiska.

Šīs nozares daudzveidība un novatoriskums ievērojami uzlabo veselības aprūpes kvalitāti un efektivitāti.

Medicīnas ierīču ražošanas nozare aptver plašu preču klāstu - no vienkāršiem apsējiem līdz vissarežģītākajām dzīvību uzturošajām ierīcēm. Šī iemesla dēļ tai ir izšķiroša loma slimību diagnosticēšanā, profilaksē, novērošanā un ārstēšanā, kā arī cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes uzlabošanā.

ES galvenokārt iesaistās, izstrādājot reglamentējošos noteikumus tirgus pieejai, dibinot starptautiskos tirdzniecības sakarus un izstrādājot normatīvo konverģenci, ar mērķi gādāt par pacientu drošību visaugstākajā līmenī, atbalstot šīs nozares novatoriskumu un konkurētspēju.