Στείλτε το σ' έναν φίλο
RSS
google +
Εκτύπωση

της Paola Testori Coggi, γενικής διευθύντριας της ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

της Paola Testori Coggi, γενικής διευθύντριας της ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Για να προετοιμάσει την πολιτική και τις προτάσεις της για την ασφάλεια των καταναλωτών, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, η Επιτροπή στηρίζεται σε ανεξάρτητες επιστημονικές επιτροπές , οι οποίες της παρέχουν έγκυρες επιστημονικές συμβουλές και εφιστούν την προσοχή της σε νέα και πρωτοεμφανιζόμενα προβλήματα. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές είναι ζωτικής σημασίας για τους πολιτικούς ιθύνοντες, καθώς τους επιτρέπουν να διασφαλίζουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, το οποίο προσδοκούν οι Ευρωπαίοι πολίτες από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης.

Από το 1978, η Επιστημονική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Καταναλωτών (SCCS), η Επιστημονική Επιτροπή για την Υγεία και τους Περιβαλλοντικούς Κινδύνους (SCHER) και η Επιστημονική Επιτροπή για τους Ανακύπτοντες και Νεοεμφανιζόμενους Κινδύνους για την Υγεία (SCENIHR) έχουν εκδώσει πάνω από 1.000 επιστημονικές γνώμες, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί ως βάση για κανονισμούς, συμβάλλοντας σε μια πιο τεκμηριωμένη διαδικασία για τη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Οι επιστημονικές αυτές επιτροπές, στα μέλη των οποίων συγκαταλέγονται επιφανείς επιστήμονες από όλο τον κόσμο, επανεξετάζουν και αξιολογούν επιστημονικά δεδομένα για την εκτίμηση πιθανών κινδύνων σε τομείς, όπως:

  • η ασφάλεια πολυάριθμων συστατικών καλλυντικών (σε βαφές μαλλιών, αρώματα, σολάριουμ, φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας)
  • οι πιθανοί κίνδυνοι του φθορίου στο πόσιμο νερό
  • η ασφάλεια των οδοντιατρικών αμαλγαμάτων και των εναλλακτικών υλικών οδοντικής αποκατάστασης.
  • τα νανοϋλικά
  • η εθιστικότητα και η ελκυστικότητα των πρόσθετων καπνούpdf

Επίσης, άλλες γνωμοδοτήσεις σκοπό έχουν την αντιμετώπιση των συνεπειών που μπορεί να έχουν για την υγεία:

Πρόσφατες εργασίες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όπως των εμφυτευμάτων στήθους από σιλικόνη της εταιρείας PIP και των μετάλλων για ολική αντικατάσταση του ισχίου, στους πιθανούς κινδύνους για την υγεία από χημικές ουσίες (φθαλικές ενώσεις) που χρησιμοποιούνται σε παιδικά παιχνίδια και προϊόντα φροντίδας παιδιών, καθώς και στις συνέπειες για την υγεία από τα κινητά τηλέφωνα και τις ατομικές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε πρόσφατα νέα μέλη για τις επιστημονικές της επιτροπές. Κατά την πρώτη συνεδρίαση ολομέλειας στο Λουξεμβούργο, στις 11 και 12 Απριλίου 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου θα υποδεχθούν επισήμως τους νεοδιορισθέντες επιστήμονες pdf

Η πολιτική της ΕΕ για τις επιστημονικές συμβουλές και εργασίες των εν λόγω επιτροπών διέπεται από τρεις βασικές αρχές: αριστεία, ανεξαρτησία και διαφάνεια. Ο τρόπος λειτουργίας τους είναι ανοιχτός για να προσελκύει συνεχώς τους καλύτερους επιστήμονες και να ενθαρρύνει τον διάλογο με τους ενδιαφερομένους με στόχο την προώθηση της δημόσιας συζήτησης και της ανταλλαγής πληροφοριών.

Παράλληλα, εφαρμόζεται ένα σύνολο αδιάβλητων εσωτερικών μηχανισμών που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία των επιστημονικών εργασιών και αποτρέπουν τον κίνδυνο επηρεασμού από οικονομικούς, κοινωνικούς ή άλλους μη επιστημονικούς παράγοντες. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των εργασιών των επιστημονικών επιτροπών, ώστε τα συμπεράσματά τους να γίνονται γνωστά τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στους ενδιαφερομένους.

Απώτερος στόχος είναι να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών και, παράλληλα, να μπορέσουν η επιστήμη και η καινοτομία να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, βοηθώντας με τον τρόπο αυτόν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Έναρξη λειτουργίας των νέων επιστημονικών επιτροπών

Περισσότερα για το θέμα αυτό