Η Επιτροπή και οι προτεραιότητές της

Ειδήσεις

President Juncker during the press conference

News29/06/2015

President Juncker wants the Greek people to know the truth

President Juncker explained the proposed package for Greece, rejected by the government, highlighting that it was demanding and comprehensive but fair. He made clear that people should know the truth and that voting "yes" in the forthcoming referendum would be a "yes" to Europe.

EU to end roaming charges by June 2017

News30/06/2015

EU to end roaming charges by June 2017

Commission proposals to end huge telephone bills while on holiday and poor Internet connections finally to become a reality.

From left to right: President Juncker, Prime Minister Li and President Tusk

News29/06/2015

EU-China Summit marks a 40-year partnership

EU and China forge new commitments from intellectual property to climate change at 17th bilateral EU-China summit.

Δίκαιο και πολιτικές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς πολιτικής και αποτελεί το σημείο αφετηρίας της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ.

Ζωή, εργασία και ταξίδια στην ΕΕ

Τα δικαιώματά σας στην ΕΕ: επίλυση προβλημάτων και καταγγελίες