Προς μια Ενεργειακή Ένωση

Κυριότερες ειδήσεις25/02/2015

Η Επιτροπή και οι προτεραιότητές της

Ειδήσεις

Towards an Energy Union

Weekly meeting25/02/2015

Energy Union and Economic Governance

Delivering on this top priority set out in President Juncker's political guidelines, the European Commission set out its strategy to achieve a resilient Energy Union with a forward-looking climate change policy.

Ensuring the application of EU law

Press release26/02/2015

Ensuring the application of EU law

This month's infringement decisions pursue legal actions against Member States for failing to comply with their obligations under EU law. The Commission took 276 decisions, including 44 reasoned opinions and 9 referrals to the EU's Court of Justice. 

EU funded Ebola treatment delivers encouraging results

Statement24/02/2015

EU funded Ebola treatment delivers encouraging results

Thanks to EU funding, the French National Institute of Health and Medical Research (INSERM) announced encouraging evidence that the antiviral drug favipiravir might be an effective treatment against early Ebola disease.

Δίκαιο και πολιτικές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς πολιτικής και αποτελεί το σημείο αφετηρίας της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ.

Ζωή, εργασία και ταξίδια στην ΕΕ

Τα δικαιώματά σας στην ΕΕ: επίλυση προβλημάτων και καταγγελίες