Επενδυτικό σχέδιο της ΕΕ

Κυριότερες ειδήσεις26/11/2014

Επενδυτικό σχέδιο της ΕΕ

Μια σημαντική νέα πρωτοβουλία για να επανέλθει η Ευρώπη σε τροχιά ανάπτυξης

Η Επιτροπή και οι προτεραιότητές της

Ειδήσεις

Workers inside a wind power tower in a factory located in Le Creusot/Bourgogne © EU

News26/11/2014

EU launches a €315 billion Investment Offensive to boost jobs and growth

The European Commission has announced a €315 billion Investment Plan to get Europe growing again and get more people back to work.

The European Court of Justice in Luxembourg © CJUE

Press release26/11/2014

Commission acts for proper implementation of European law

In its monthly package of infringements, the Commission has decided to refer Austria, Greece, Ireland and Spain to the EU Court of Justice in order to ensure proper application of EU law for the benefit of citizens and businesses.

College meeting in Strasbourg © EU

News25/11/2014

Opening the windows: Commission commits to enhanced transparency

During its fourth College meeting on Tuesday 25 November, the Juncker Commission decided to reinforce transparency within the Commission and in the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) negotiations with the United States.

Δίκαιο και πολιτικές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς πολιτικής και αποτελεί το σημείο αφετηρίας της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ.

Χρηματοδότηση και δημόσιες συμβάσεις

Παρέχεται ευρύ φάσμα δυνατοτήτων χρηματοδότησης προγραμμάτων και έργων.

Ζωή, εργασία και ταξίδια στην ΕΕ