Η Επιτροπή και οι προτεραιότητές της

Ειδήσεις

From left to right: Prime Minister Matteo Renzi, President Tusk and President Juncker © EU

News19/12/2014

European Council endorses the Commission's Investment Offensive

The European Council endorses the Commission's Investment Offensive and commits to continue supporting Ukraine.

President Juncker speaking at the European Parliament © EU

Press release18/12/2014

European Council: New approach to investment and support to Ukraine

Speaking ahead of the European Council, President Juncker said: "Two elements stand out when we look ahead to the European Council: First, Europe needs a new approach to investment. Second, we have to help our eastern neighbour, Ukraine."

President Juncker and First Vice-President Timmermans © EU

Press release16/12/2014

A New Start: An EU work plan to deliver jobs, growth and investment

The European Commission adopted its Work Programme for 2015 – setting out the actions the Commission intends to take over the next 12 months to make a real difference for jobs, growth and investment and bring concrete benefits for citizens.

Δίκαιο και πολιτικές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς πολιτικής και αποτελεί το σημείο αφετηρίας της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ.

Χρηματοδότηση και δημόσιες συμβάσεις

Παρέχεται ευρύ φάσμα δυνατοτήτων χρηματοδότησης προγραμμάτων και έργων.

Ζωή, εργασία και ταξίδια στην ΕΕ