Η Επιτροπή και οι προτεραιότητές της

Ειδήσεις

Joint EU humanitarian action being carried out by the European Commission and Member States © EU

Press release26/01/2015

Ukraine: New EU support for conflict-affected populations

"EU-airlift": three cargo planes with relief supplies are on their way to Ukraine. Christos Stylianides, the EU Commissioner for humanitarian aid also announced today (26 January) from Ukraine a new relief aid package worth €15 million.

A passport control point at the Lisbon airport © EU

Weekly meeting21/01/2015

A fresh look at European Security

The College of Commissioners discussed possible avenues to tighten security and prevent terrorism as part of the European Agenda on Security for 2015-2020, an initiative that will be adopted in the coming months. 

Davos © World Economic Forum/swiss-image.ch

News21/01/2015

EU priorities on the agenda in Davos

European Commissioners discuss the EU's top priorities with global leaders and other stakeholders at the Annual Meeting of the World Economic Forum in Davos (21-24 January), under the motto "the new global context".

Δίκαιο και πολιτικές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς πολιτικής και αποτελεί το σημείο αφετηρίας της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ.

Χρηματοδότηση και δημόσιες συμβάσεις

Παρέχεται ευρύ φάσμα δυνατοτήτων χρηματοδότησης προγραμμάτων και έργων.

Ζωή, εργασία και ταξίδια στην ΕΕ

Τα δικαιώματά σας στην ΕΕ: επίλυση προβλημάτων και καταγγελίες