Προς μια Ενεργειακή Ένωση

Κυριότερες ειδήσεις25/02/2015

Η Επιτροπή και οι προτεραιότητές της

Ειδήσεις

First Vice-President Timmermans and Commissioner Avramopoulos during the press conference

Weekly meeting28/04/2015

New European Agenda on Security

The Commission adopts a new European Agenda on Security 2015-2020 to support better cooperation between Member States in the fight against terrorism, organised crime and cybercrime.

Nepal earthquake : EU increases its financial support

Press release04/05/2015

Nepal earthquake : EU increases its financial support

The European Commission has approved financial support worth €16.6 million and additional humanitarian aid of €3 million to assist Nepal after the devastating earthquake.

Commission takes action on proper implementation of European legislation

News29/04/2015

Commission takes action on proper implementation of European legislation

In its latest infringements round, the Commission has issued a total of 120 decisions to ensure the application of EU law including the referral of six member states to the EU Court of Justice and 38 reasoned opinions to 25 countries.

Δίκαιο και πολιτικές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς πολιτικής και αποτελεί το σημείο αφετηρίας της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ.

Ζωή, εργασία και ταξίδια στην ΕΕ

Τα δικαιώματά σας στην ΕΕ: επίλυση προβλημάτων και καταγγελίες