Η Επιτροπή και οι προτεραιότητές της

Ειδήσεις

Workers at a lorry assembly line

Weekly meeting22/07/2015

Kick-starting investment; changing EFSM; supporting workers and refugees

The Commission agreed on measures to kick-start investment in the real economy. It also proposed changes to the EFSM Regulation to protect non-euro area Member States, highlighted support to redundant workers and discussed migration.

New EU support package of €116.8 million for Tunisia

News31/07/2015

New EU support package of €116.8 million for Tunisia

The EU adopted the first part of its 2015 annual assistance package for Tunisia.  €116.8 million EU support aims to strengthen the security sector and to support socio-economic and regional development in the country.

President Juncker in Cyprus: The past should not be in the way of re-unification

News17/07/2015

President Juncker in Cyprus: The past should not be in the way of re-unification

The Cypriot economy, energy questions and progress in the Cyprus talks featured high on the agenda of this visit of President Juncker. The President met President Anastasiades and Turkish Cypriot leader Mustafa Akıncı and spoke before the Parliament, calling for unity and confirming the Commission's full support.

Δίκαιο και πολιτικές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς πολιτικής και αποτελεί το σημείο αφετηρίας της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ.

Ζωή, εργασία και ταξίδια στην ΕΕ

Τα δικαιώματά σας στην ΕΕ: επίλυση προβλημάτων και καταγγελίες