Ιατρικές συσκευές

Μια ιατρική ομάδα που πραγματοποιεί μια επέμβαση © Astoria - Fotolia

Ο ρόλος των ιατρικών συσκευών στην περίθαλψη είναι εξαιρετικά σημαντικός.

Η ποικιλία και η καινοτομία αυτού του τομέα συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της περίθαλψης.

Καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από απλούς επιδέσμους έως τα πιο εξελιγμένα προϊόντα υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών, ο κλάδος των ιατρικών συσκευών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διάγνωση, την πρόληψη, την παρακολούθηση και τη θεραπεία ασθενειών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ανθρώπων που υποφέρουν από αναπηρίες.

Η παρέμβαση της ΕΕ αφορά κυρίως στο ρυθμιστικό πλαίσιο για την πρόσβαση στην αγορά, τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις και τη ρυθμιστική σύγκλιση, στοχεύοντας συνολικά στη διασφάλιση του υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας των ασθενών και προωθώντας ταυτόχρονα την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα αυτού του κλάδου.