Tipsa om sidan
RSS
google +
Utskriftsvänlig version

Paola Testori Coggi, generaldirektör för hälso- och konsumentfrågor, EU-kommissionen

Paola Testori Coggi, generaldirektör för hälso- och konsumentfrågor, EU-kommissionen

När kommissionen utarbetar sina förslag om konsumentskydd, folkhälsa och miljö får vi hjälp av oberoende vetenskapliga kommittéer som ger vetenskapliga råd och uppmärksammar nya och framväxande problem. De här råden är mycket viktiga för oss och andra beslutsfattare och ser till att allmänheten i EU har det höga hälso- och miljöskydd som de förväntar sig.

Sedan 1978 finns de här tre kommittéerna: vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet , vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker och vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker . Tillsammans har de antagit över tusen vetenskapliga yttranden, som i de flesta fall har legat till grund för nya regler och bidragit till ett faktagrundat beslutsfattande i EU.

I kommittéerna sitter framstående experter från hela världen. De går igenom och utvärderar vetenskapliga rön för att bedöma eventuella risker. De har bland annat arbetat med följande:

  • Om olika ingredienser i kosmetika är säkra, t.ex. i hårfärgningsmedel, parfymer och solkrämer.
  • Om det är farligt med fluor i dricksvattnet.
  • Om amalgam i fyllningar och andra material för lagning av tänder är säkra.
  • Nanomaterial.
  • Hur beroendeframkallande tillsatser i tobak ärpdf.

I andra yttranden har man tittat på hälsoeffekterna av

På senare tid har kommittéerna arbetat med medicintekniska produkter, t.ex. silkonbröstimplantat från PIP och höftproteser i metall, olika kemikaliers hälsorisker i leksaker och barnartiklar (ftalater) och hälsoeffekterna av mobiler och musikspelare.

EU-kommissionen utsåg nyligen nya medlemmar till de vetenskapliga kommittéerna. De ska sammanträda för första gången i Luxemburg den 11 och 12 april 2013. De nyutnämnda medlemmarna pdfkommer att hälsas välkomna av EU-kommissionen och officiella luxemburgska företrädare. 

Tre grundprinciper styr kommittéernas arbete och EU:s policy för vetenskaplig rådgivning: vetenskaplig kompetens, oberoende och insyn. Kommittéerna arbetar helt öppet för att dra till sig de bästa från experterna och uppmuntra till dialog med berörda parter. Målet är att underlätta debatt och informationsutbyte.

Samtidigt finns kraftfulla interna regler för att garantera det vetenskapliga arbetets oberoende och förhindra att arbetet påverkas av ekonomiska, sociala eller andra faktorer. Man lägger stor vikt vid att sprida resultaten av kommittéernas arbete för att se till att deras slutsatser når ut till både forskarsamhället och berörda aktörer.

Huvudmålet är att skydda folkhälsan i EU på bästa sätt. Men vi ska också se till att naturvetenskap och innovation kan bidra till konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt så att EU kan nå målen för sin tillväxtstrategi Europa 2020 om smart och hållbar tillväxt för alla.

Nystart för de vetenskapliga kommittéerna

Mer om detta ämne