Lähetä linkki
RSS
google +
Tulostusversio

Paola Testori Coggi, Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja

Paola Testori Coggi, Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja

Kuluttajien turvallisuuteen, kansanterveyteen tai ympäristöasioihin liittyviä toimia ja säädösehdotuksia valmistellessaan Euroopan komissio saa apua riippumattomilta tiedekomiteoilta , jotka antavat luotettavia tieteellisiä neuvoja ja tuovat uudet ja kehittymässä olevat ongelmat komission tietoon. Komiteoiden lausuntojen avulla Euroopan unionin toimielinten toimintapolitiikkojen suunnittelussa pystytään varmistamaan, että kansalaisten terveyden ja ympäristönsuojelun taso on huippulaatua.

Vuodesta 1978 toiminnassa on ollut kolme komiteaa: kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea (SCCS), terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevä tiedekomitea (SCHER) ja kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevä tiedekomitea (SCENIHR). Ne ovat antaneet yhteensä yli tuhat lausuntoa, joiden pohjalta EU on voinut antaa tieteelliseen näyttöön perustuvaa lainsäädäntöä.

Tiedekomiteoiden jäseninä on eturivin tutkijoita eri puolilta maailmaa. Heidän tehtävänään on analysoida tieteellistä tietoa ja arvioida muun muassa seuraaviin aloihin liittyviä potentiaalisia riskejä:

Komiteat ovat antaneet lausuntoja myös muun muassa seuraavien tekijöiden terveysvaikutuksista:

Viime aikoina komiteat ovat tutkineet mm. lääkinnällisten laitteiden, esimerkiksi PIP-rintaimplanttien sisältämän silikonin ja lonkkien tekonivelten sisältämän metallin turvallisuutta, leluissa ja lastentarvikkeissa käytettävien kemikaalien (ftalaattien) terveysriskejä sekä matkapuhelinten ja kannettavien musiikkilaitteiden terveysvaikutuksia.

Euroopan komissio on äskettäin nimittänyt tiedekomiteoihin uusia jäseniä. Komissio ja Luxemburgin viranomaiset toivottavat uudet jäsenet pdfvirallisesti tervetulleiksi Luxemburgissa 11.–12.4.2013 pidettävässä ensimmäisessä täysistunnossa. 

Tieteellistä neuvonantoa ja komiteoiden työtä koskevan EU-politiikan perustana ovat korkeatasoinen asiantuntemus, riippumattomuus ja avoimuus. Toiminnan avoimuudella varmistetaan, että käytettävissä ovat aina parhaat asiantuntijat, ja edistetään vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa. Näin lisätään keskustelua ja helpotetaan tiedonvaihtoa.

Vakaiden sisäisten menettelyjen avulla varmistetaan, että tieteellinen työ on riippumatonta eikä siihen vaikuteta taloudellisin, sosiaalisin ja muin ei-tieteellisin perustein. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten tiedekomiteoiden työn tuloksista tiedotetaan. Näin varmistetaan, että niiden päätelmät tulevat sekä tiedeyhteisön että sidosryhmien tietoon.

Keskeisenä tavoitteena on taata EU:n kansalaisille korkeatasoinen terveyden suojelu. Samalla edistetään tieteen ja innovoinnin mahdollisuuksia tukea Euroopan kilpailukykyä ja talouskasvua ja näin myötävaikutetaan älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevien Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseen.

Uudet tiedekomiteat aloittavat työnsä

Lisää aiheesta