Evropský program pro migraci

Nejnovější události13/05/2015

Komise a její priority

Aktuality

The National Library of Latvia, where the Summit takes place

Meeting22/05/2015

EU leaders meet Eastern Partners

On 21-22 May, the Eastern Partnership Summit brought together the EU, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine, as part of the EU's commitment to pursue stronger but differentiated relations with these countries. 

First Vice-President Timmermans during the College meeting in Strasbourg

Weekly meeting19/05/2015

Better Regulation Agenda: Enhancing transparency and scrutiny

The Commission adopts the Better Regulation Agenda and launches infringement case on the application of the German Minimum Wage law to the transport sector.

Clean and safe bathing waters: A European success story

Press release20/05/2015

Clean and safe bathing waters: A European success story

Bathing waters in Europe are of a high quality, with 95 % of the bathing water sites meeting minimum water quality standards set out in EU legislation. More than 83 % of the sites meet the more stringent 'excellent' bathing water standard.

Právní předpisy a politiky

Evropská komise vyvíjí činnost v mnoha politických oblastech a stojí na samotném počátku procesu tvorby právních předpisů EU.

Financování a veřejné zakázky

EU nabízí širokou škálu možností financování na podporu nejrůznějších programů a projektů.

Život, práce a cestování v EU

Vaše práva v EU: řešení problémů a stížnosti