Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí (AHA)

Jedná se o pilotní projekt, který má za cíl prodloužit do roku 2020 u občanů EU počet let prožitých ve zdraví o 2 roky, a to:

  • zlepšením zdravotního stavu populace i kvality života (se zaměřením na starší osoby)
  • zajištěním udržitelnost a účinnost zdravotnictví a systémů sociální péče
  • zvýšením konkurenceschopnosti průmyslu EU podporou podniků a jejich pronikání na nové trhy.
Zajistit, aby Evropané ve stáří žili aktivněji a těšili se dobrému zdraví, je pro všechny členské země Unie velký úkol. Zároveň je to však příležitost pro celou EU, aby při řešení této výzvy získala díky svému inovativnímu přístupu vedoucí pozici ve světě.

Jak toto evropské partnerství funguje?

Partnerství je založeno na spolupráci mezi Evropskou komisí a členskými státy Unie, jejich regiony, jednotlivými průmyslovými odvětvími, odborníky z oblasti zdravotní a sociální péče a organizacemi zastupujícími seniory a pacienty.

Jeho cílem je zlepšit život starších občanů, pomoci jim aktivně se zapojit do společnosti i ve stáří a snížit tlak na systémy zdravotní a sociální péče. To by pak mělo přispět k dosažení udržitelného růstu.

Prioritní oblasti partnerství jsou uvedeny ve strategickém prováděcím plánu a provozním plánupdf z roku 2011, který přijala řídící skupina, jejímž úkolem je partnerství zahájit a implementovat.

V únoru 2012 pak v návaznosti na strategický plán vydala Evropská komise sdělení Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) o evropském inovačním partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí. Zainteresované strany tak spolu začaly v rámci akčních skupin pracovat na realizaci uvedeného plánu.

Zapojte se do partnerství a zúčastněte se Burzy inovativních nápadů

Burzy inovativních nápadů

Politický kontext

Semináře a setkání