Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Európsky parlament diskutuje o jarnom zasadnutí Európskej rady

Maroš Šefčovič sa dnes spolu s predsedom Komisie Josém Manuelom Barrosom a predsedom Európskej rady Hermanom Van Rompuyom zúčastnil rozpravy v Európskom parlamente o výsledkoch jarného zasadnutia Európskej rady.

Poslanci EP sa dvoch predsedov pýtali na mnoho tém – napríklad na potrebu rastu a konkurencieschopnosti pri boji s krízou, podpis novej Zmluvy o stabilite, koordinácii a raste, rozhodnutie poskytnúť štatút kandidátskej krajiny Srbsku alebo na začlenenie Rumunska a Bulharska do schengenského priestoru.

Vo svojom záverečnom prejave sa podpredseda Šefčovič zameral na plánované návrhy Komisie zamerané na zlepšenie zamestnanosti v EÚ. Nové opatrenia, ktoré sa očakávajú na budúci mesiac, sa zamerajú na kľúčové oblasti rastu (napr. zdravotná starostlivosť a IKT) a na odstránenie prekážok, ktoré bránia voľnému pohybu pracovných síl.

Maroš Šefčovič zdôraznil, že Komisia už spolupracuje s členskými štátmi v otázke alokácie nevyužitých 84 miliárd EUR zo sociálneho a kohézneho fondu. Komisia sa bude snažiť aj o získanie podpory pre ďalšie iniciatívy, akými sú napríklad projektové dlhopisy alebo daň z finančných transakcií.

Posledná aktualizácia: 23/01/2013 |  Na začiatok