Hlavné správy jún 2010

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič sa stretol s Mercedes Bresso, predsedníčkou Výboru regiónov

30/06/2010

V stredu, 30. júna sa podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič stretol s nedávno zvolenou predsedníčkou Výboru regiónov Mercedes Bresso. Podpredseda Šefčovič zdôraznil význam úzkej spolupráce medzi európskymi inštitúciami s cieľom čo najviac zužitkovať zmeny prinesené Lisabonskou zmluvou. Regióny hrajú v rámci Európy kľúčovú úlohu pri hospodárskom oživení a v implementovaní stratégie EÚ 2020. Podpredseda Šefčovič zdôraznil záujem Komisie využiť v týchto oblastiach poznatky a expertízu Výboru regiónov.

Viac

Zriadienie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť

21/06/2010

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu víta politickú dohodu o zriadení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ktorá bola dnes dosiahnutá v Madride. Podpredseda Maroš Šefčovič zastupoval Európsku komisiu na rozhodujúcich rokovaniach medzi španielskym predsedníctvom, Vysokou predstaviteľkou pre zahraničné vzťahy, Komisiou a Európskym parlamentom. Dohoda otvára cestu pre vznik spoločnej Európskej diplomatickej služby pre vonkajšiu činnosť, tak ako je ustanovená Lisabonskou zmluvou. Pod vedením Vysokej predstaviteľky pre zahraničnú politiku Catherine Ashtonovej umožní Európskej únii mať dynamickú a konzistentnú zahraničnú politiku.

Viac

Stanovisko podpredsedu Komisie Maroša Šefčoviča k dohode Rady o európskej iniciatíve občanov:

15/06/2010

S potešením vítam veľmi uspokojivú dohodu, ktorú dnes dosiahla Rada v otázke európskej iniciatívy občanov. Vďaka tejto dohode môžeme urýchliť rokovania s Európskym parlamentom o tomto novom nástroji participatívnej demokracie. Chcel by som vysloviť vďaku španielskemu predsedníctvu za kus dobrej práce, ktorú odviedlo pri dosahovaní kompromisov, ako aj členským štátom za ich konštruktívny prístup. Komisia považovala za veľmi dôležité zachovať z pôvodného návrhu prístup k určovaniu prípustnosti iniciatív.

Viac

Vice-President Maroš Šefčovič in Poland to present Commission's 2010 Work Programme and discuss EU's post-Lisbon Treaty institutional set-up
Podpredseda Európskej komisie M. Šefčovič dnes v Poľsku predstavil Pracovný program EK na rok 2010 a s partnermi prediskutoval aktuálne inštitucionálne otázky súvisiace s post-lisabonskou érou

10/06/2010

 

V rámci plánovaných pravidelných návštev národných parlamentov členských krajín dnes podpredseda EK M. Šefčovič zavítal do Poľska. Počas rokovania v poľskom Senáte M. Šefčovič predstavil partnerom Pracovný program EK na rok 2010 a zdôraznil význam Stratégie EÚ 2020 z hľadiska zabezpečenia úspešného  a stabilného vyvedenia únie z hospodárskej krízy. Popoludní podpredseda EK navštívil Výbor pre EÚ záležitosti.

Viac

Posledná aktualizácia: 23/01/2013 |  Na začiatok