Hlavné správy február 2011

Maroš Šefčovič
PRVÝ ROK JE ZA NAMI: BILANCIA

28/02/2011

Druhá Barrosova Komisia je vo svojej funkcii už viac ako rok. Je to teda príležitosť, aby sme zhodnotili dosiahnuté výsledky a stanovili úlohy na ďalšie obdobie.

Pre mňa ako podpredsedu Komisie zodpovedného za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu to bol skutočne náročný rok. Avšak vďaka vytrvalej práci a oddanosti útvarov, ktoré riadim, sa mi podarilo presadiť niektoré podstatné zmeny, ktoré v nasledujúcich rokoch ovplyvnia spôsob fungovania Európy a zabezpečia novú inštitucionálnu podobu EÚ.

Viac

Maroš Šefčovič
Úspešné zavŕšenie náboru úradníkov z nových členských štátov

02/02/2011

Európskej komisii sa do konca roka 2010 podarilo prekročiť cieľové počty stanovené pre nábor pracovníkov z 10 členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004. Zo záverečnej správy vyplýva, že v období od 1. mája 2004 do konca roka 2010 Komisia prijala 4 004 úradníkov a dočasných zamestnancov z Českej republiky, Cypru, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Poľska, Slovenska a Slovinska, čo predstavuje výrazné prekročenie ambiciózneho cieľa, podľa ktorého sa malo prijať 3 508 pracovníkov.
Komisii sa podarilo prekročiť aj svoje ciele v oblasti náboru riadiacich pracovníkov z týchto krajín. Rozšírenie EÚ malo takisto pozitívny účinok na rodovú rovnováhu v Komisii, čo znamená, že v súčasnosti v tejto organizácii pracuje viac žien ako mužov.

Viac

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok