Hlavné správy September 2012

Vice-President Maroš Šefčovič
“Silnejšia Únia využívajúca potenciál zmlúv na maximum“

25/09/2012

Európa urobí všetko pre to, aby zabezpečila lepšie hospodárske riadenie a návrat k hospodárskemu rastu, uviedol v utorok podpredseda Komisie Maroš Šefčovič.  

„Aké sú ďalšie kroky, ktoré je potrebné podniknúť, ak chceme mať silnejšiu Európu, a kam až môžeme zájsť? Pravdupovediac, moje skúsenosti z posledných dvoch rokov naznačujú, že možnosti sú neobmedzené," povedal delegátom na konferencii Step up for Europe (Zvýšené úsilie v záujme Európy), ktorú zorganizoval Európsky hospodársky a sociálny výbor v Bruseli.  

„Musíme konať teraz – potrebujeme stabilizovať eurozónu, vymaniť sa z krízy, skonsolidovať hospodárske riadenie a podporiť rast a zamestnanosť. Toto budú hlavné priority Komisie po zvyšok jej mandátu. Som presvedčený, že skutočným vysvedčením tejto Komisie bude: silnejšia Únia využívajúca potenciál zmlúv na maximum," skonštatoval podpredseda Šefčovič. 

Varoval pred „flirtovaním“ s medzivládnym prístupom, zdôrazňujúc, že komunitárny prístup sprevádzaný celoeurópskymi opatreniami EÚ koordinovanými Európskou komisiou a podporený všetkými členskými štátmi je jediným spôsobom ako dosiahnuť tieto ciele.

Viac

Informačné technológie zjednodušujú každodenný život – e-Komisia 2012 – 2015

19/09/2012

Iniciatíva Európskej komisie Digitálna agenda pre Európu je ambiciózny program zameraný na pomoc európskym občanom pri využívaní mnohých výhod moderných technológií – od prístupu k online obsahu až po služby elektronického bankovníctva a e-obchodu. V rámci svojich úloh pri plnení cieľov digitálnej agendy Komisia uviedla vlastný akčný program v oblasti informačných technológií na roky 2012 – 2015 nazvaný e-Komisia.“

Viac

Nová úloha pre politické strany – dať európskym voľbám naozaj európsky charakter

12/09/2012

Aj keď sa najbližšie voľby do Európskeho parlamentu uskutočnia už o dva roky, predseda Komisie José Manuel Barroso vyzval na skutočne celoeurópsku diskusiu o nadnárodných otázkach, ktorú má stimulovať nové právne postavenie európskych politických strán na úrovni EÚ. (návrh Komisie udeliť právne postavenie na úrovni EÚ.)

Vo svojom výročnom prejave o stave Únie v Európskom parlamente v Štrasburgu predseda Barroso povedal: „Musíme si uvedomiť, že politická debata sa príliš často vedie tak, ako keby existovala iba medzi stranami v jednotlivých krajinách. Dokonca ani v európskych voľbách nevidíme názvy európskych politických strán na volebných urnách, ale sme svedkami debát na úrovni jednotlivých štátov medzi ich politickými stranami. Práve preto potrebujeme posilniť postavenie európskych politických strán.“

José Manuel Barroso ďalej uviedol: „Významným nástrojom na prehĺbenie paneurópskej politickej debaty bude navrhnutie kandidátov európskych politických strán na funkciu predsedu Komisie už pri voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 [...] Bude to rozhodný krok k tomu, aby možnosť európskej voľby bola vďaka týmto voľbám ešte jasnejšia. Vyzývam politické strany, aby prispeli k tomuto kroku a dali týmto európskym voľbám ešte európskejší charakter.“

Ako spomenul predseda Barroso, návrh o európskych politických stranách pomôže nielen k ich zviditeľneniu, ale aj k nárastu ich efektívnosti, transparentnosti a zodpovednosti.

Návrh priznať politickým stranám a k nim pridruženým nadáciám právne postavenie na európskej úrovni im pomôže prekonať najdôležitejšiu prekážku, ktorej čelia. V súčasnosti je totiž väčšina z nich registrovaná v Belgicku ako neziskové organizácie, čo im sťažuje ich pôsobenie v iných krajinách.

Viac

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok