Hlavné správy január 2012

COSAC v Kodani: Štáty Európy musia spolupracovať v boji proti finančnej kríze
COSAC v Kodani: Štáty Európy musia spolupracovať v boji proti finančnej kríze

30/01/2012

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič sa v pondelok 30. januára zúčastnil v Kodani stretnutia so zástupcami parlamentov členských krajín a Európskeho parlamentu, na ktorom sa diskutovalo o reakcii EÚ na finančnú a hospodársku krízu a o potrebe účasti všetkých členských štátov pri riešení týchto pálčivých problémov.  

 

Viac

Europen Citizens' Initiative
Príprava na európsku iniciatívu občanov

26/01/2012

V čase, keď do 1. apríla – dátumu možného začatia prvých Európskych iniciatív občanov (EIO) – zostáva niečo málo cez dva mesiace, uskutočnila sa vo štvrtok 26. januára konferencia pod záštitou podpredsedu Komisie Maroša Šefčoviča, na ktorej sa účastníci dozvedeli informácie o pokroku pri dokončovaní systému na registráciu iniciatív a zber podpisov.

Viac

Podpredseda Európskej komisie M. Šefčovič sa zúčastnil živej skype diskusie so študentmi Evanjelického gymnázia v Košiciach, ktorí sa zapojili do tohtoročnej edície projektu Euroscola.
Podpredseda Európskej komisie M. Šefčovič sa zúčastnil živej skype diskusie

13/01/2012

13. január 2012: Podpredseda Európskej komisie M. Šefčovič sa zúčastnil živej skype diskusie so študentmi Evanjelického gymnázia v Košiciach, ktorí sa zapojili do tohtoročnej edície projektu Euroscola.

Viac

Vypočutie organizované portugalským parlamentom (Assembleia da República) podporí diskusiu o pracovnom programe Komisie na rok 2012

10/01/2012

Podpredseda Šefčovič sa zúčastní na vypočutí organizovanom portugalským parlamentom (Assembleia da República). Cieľom vypočutia je diskusia o pracovnom programe Komisie na rok 2012. Táto politická debata takisto umožní portugalským poslancom vyselektovať návrhy, ktoré prioritne posúdia z hľadiska dodržiavania zásady subsidiarity.

Viac

Posledná aktualizácia: 23/01/2013 |  Na začiatok