Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Hlavné správy april 2010

Commission adopts opinion on convening of an Intergovernmental Conference on the composition of the European Parliament

27/04/2010

The European Commission has adopted an Opinion recommending the opening of an Intergovernmental Conference to deal with transitional measures for the composition of the European Parliament, as proposed by the Spanish government.

Viac

Posledná aktualizácia: 01/10/2010 |  Na začiatok