Európsky program v oblasti migrácie

Správa dňa13/05/2015

Komisia a jej priority

Aktuality

Commission fulfils its commitment to act swiftly on migration

Weekly meeting27/05/2015

Commission fulfils its commitment to act swiftly on migration

The Commission adopted the first set of concrete measures to implement the European Agenda on Migration, proposed a draft budget for 2016, had an orientation debate on fair corporate taxation and met UN Secretary-General Ban Ki-moon.

Agreement on the European Fund for Strategic Investments

Press release28/05/2015

Agreement on the European Fund for Strategic Investments

Negotiations on the Regulation for a European Fund for Strategic Investments (EFSI), the core of the Investment Plan, were successfully concluded. The Fund will become operational and start financing projects at the end of the summer.

Commission ensures proper application of EU law

Press release28/05/2015

Commission ensures proper application of EU law

The Commission has taken 127 decisions to ensure the application of EU law for the benefit of citizens and businesses. This month's package sees the referral of three Member States to the EU Court of Justice and 27 reasoned opinions to 18 countries.

Právo a politiky

Európska komisia je aktívna v mnohých politických oblastiach a stojí na začiatku legislatívneho procesu EÚ.

Financovanie a verejné zákazky

Na podporu programov a projektov je k dispozícii široká škála možností.

Život, práca a cestovanie v EÚ

Vaše práva občana EÚ: riešenie problémov a sťažnosti