Vytvorenie energetickej únie

Správa dňa25/02/2015

Komisia a jej priority

Aktuality

Towards an Energy Union

Weekly meeting25/02/2015

Energy Union and Economic Governance

Delivering on this top priority set out in President Juncker's political guidelines, the European Commission set out its strategy to achieve a resilient Energy Union with a forward-looking climate change policy.

Ensuring the application of EU law

Press release26/02/2015

Ensuring the application of EU law

This month's infringement decisions pursue legal actions against Member States for failing to comply with their obligations under EU law. The Commission took 276 decisions, including 44 reasoned opinions and 9 referrals to the EU's Court of Justice. 

EU funded Ebola treatment delivers encouraging results

Statement24/02/2015

EU funded Ebola treatment delivers encouraging results

Thanks to EU funding, the French National Institute of Health and Medical Research (INSERM) announced encouraging evidence that the antiviral drug favipiravir might be an effective treatment against early Ebola disease.

Právo a politiky

Európska komisia je aktívna v mnohých politických oblastiach a stojí na začiatku legislatívneho procesu EÚ.

Financovanie a verejné zákazky

Na podporu programov a projektov je k dispozícii široká škála možností.

Život, práca a cestovanie v EÚ

Vaše práva občana EÚ: riešenie problémov a sťažnosti