Hlavné správy jún 2011

Zmeny v služobnom poriadku
Zmeny v služobnom poriadku

29/06/2011

V stredu 29. júna prijalo kolégium komisárov návrh viacročného finančného rámca na roky 2013 až 2020. Keďže sa ním stanovujú rozpočtové prostriedky pre všetky politiky a programy na úrovni EÚ do roku 2020, bude rozhodujúcim prvkom pre tvorbu politík v nadchádzajúcich rokoch.

V tomto rámci sú tiež vymedzené prostriedky na fungovanie inštitúcií EÚ (administratívne výdavky), ktoré predstavujú iba približne 6 % rozpočtu.

Viac

Otvorenie spoločného registra transparentnosti
Otvorenie spoločného registra transparentnosti

23/06/2011

Komisia a Európsky parlament chcú spoločným registrom transparentnosti zviditeľniť všetky subjekty, ktoré sa usilujú ovplyvniť európske politiky. Snaha Európskeho parlamentu a Európskej komisie o ďalšie zvýšenie transparentnosti v rámci rozhodovacieho procesu EÚ dnes vyústila do otvorenia ich spoločného verejného registra transparentnosti, ktorý doposiaľ najúplnejšie informuje o subjektoch, ktoré sa usilujú ovplyvňovať európske politiky.

Video - tlačové správy

Viac

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok