Hlavné správy apríl 2012

Maroš Šefčovič
Politické strany, vzťahy s národnými parlamentmi a európska iniciatíva občanov na programe zasadnutia Výboru pre ústavné veci

25/04/2012

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič sa v stredu zúčastnil na zasadnutí Výboru pre ústavné veci Európskeho parlamentu, aby s poslancami EP absolvoval „štruktúrovaný dialóg“ o európskych politických stranách, vzťahoch s národnými parlamentmi a o iniciatíve občanov.

Pri otváraní diskusie podpredseda Šefčovič zdôraznil, že diskusia o európskych politických stranách stále prebieha, ale dodal, že s najväčšou pravdepodobnosťou Komisia do konca roka navrhne v tejto oblasti nové právne postavenie s presnými pravidlami financovania, transparentnosti a zodpovednosti strán.

Viac

Maroš Šefčovič
Komisia obhajuje rozpočtové návrhy v oblasti poľnohospodárstva a regionálnej súdržnosti v Rade pre všeobecné záležitosti

24/04/2012

Dve hlavné oblasti politiky financované z rozpočtu EÚ – poľnohospodárstvo a regionálna politika – boli hlavným predmetom diskusií v utorok v Rade pre všeobecné záležitosti. Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič a komisári Janusz Lewandowski a Johannes Hahn diskutovali v Luxemburgu o týchto kľúčových návrhoch s ministrami.  

Otázka financovania poľnohospodárstva a politiky súdržnosti (resp. regionálnej politiky) je súčasťou prebiehajúcej debaty medzi národnými vládami a Komisiou o nasledujúcom viacročnom finančnom rámci, ktorý je päťročným programom financovania politík EÚ od roku 2014.  

Viac

Maroš Šefčovič
Medziinštitucionálna diskusia na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu

18/04/2012

Na aprílovom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu, ktoré sa konalo v Štrasburgu, bol prítomný aj podpredseda Komisie Maroš Šefčovič. V stredu sa zapojil do radu stretnutí s poslancami Parlamentu o dôležitých medziinštitucionálnych záležitostiach.

Podpredseda Šefčovič najprv absolvoval svoje pravidelné stretnutie s dánskym ministrom pre európske záležitosti Nicolaiom Wammenom, ktorý reprezentuje súčasné predsedníctvo EÚ. Debatovali o viacerých spoločných témach, najmä o reforme agentúr EÚ.

Viac

Európska iniciatíva občanov spustená!

01/04/2012

Od 1. apríla 2012 môžu občania EÚ začať s registráciou svojich európskych iniciatív. Tento dátum predstavuje začiatok novej éry participatívnej demokracie v EÚ.  

Záujem o európsku iniciatívu občanov bol tak veľký, že podpredseda Komisie Maroš Šefčovič, ktorý je zodpovedný za tento projekt, vyhlásil, že prvé registrácie očakával už niekoľko dní po jej oficiálnom spustení.  

„Mal som neoficiálne informácie o niekoľkých potenciálnych iniciatívach a viem, že občania sa začali organizovať už vopred, aby boli v deň D pripravení,“ povedal. 

EIO umožňuje občanom z celej EÚ predložiť konkrétny návrh týkajúci sa politického programu Únie za podmienky, že získajú dostatočnú podporu od svojich spoluobčanov.  

Viac

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok