Hlavné správy september 2010

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič diskutoval o európskej iniciatíve občanov s predstaviteľmi národných parlamentov.

30/09/2010

Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie a komisár pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti, vyzval k rýchlej dohode o návrhu Komisie, ktorý sa týka európskej iniciatívy občanov. „Európska iniciatíva občanov je jednou z najdôležitejších inovácií Lisabonskej zmluvy. Tento nástroj dáva Únii nový rozmer občianskej demokracie a predstavuje významnú udalosť v demokratickom živote EÚ. Poskytuje jedinečnú možnosť priblížiť Úniu občanom a povzbudiť širšiu cezhraničnú debatu o otázkach EÚ. Je preto dôležité, aby mali občania tento nový nástroj k dispozícii čo najskôr,“ uviedol komisár.

Viac

Register zástupcov záujmových skupín: 3 000 zápisov do registra!

06/09/2010

Vyjadrenie podpredsedu Šefčoviča: Neustály nárast počtu registrácií svedčí o tom, že sme sa vybrali správnym smerom. Zároveň nás to povzbudzuje v prebiehajúcej práci na spoločnom registri Komisie a Parlamentu.“

Na začiatku tohto roka bolo zaregistrovaných 2 300 subjektov. Odvtedy sledujeme nárast registrácií každý týždeň. Vďaka tomuto trendu sa na konci augusta podarilo dosiahnuť magickú hranicu 3 000 zápisov do registra. Medzi posledné zaregistrované subjekty patria spoločnosti, združenia zastupujúce určité oblasti priemyslu, MVO, konzultačné firmy, výskumné tímy (think-tanky) a akademické inštitúcie.

Viac

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok