Hlavné správy júl 2012

Posledný krok na ceste k dohode o agentúrach EÚ

19/07/2012

Po niekoľkomesačných rokovaniach s Európskym parlamentom a Radou podpísal podpredseda Maroš Šefčovič v mene Európskej komisie spoločné vyhlásenie o budúcom riadení decentralizovaných agentúr. 

Júnovú dohodu o spoločnom prístupe svojimi podpismi okrem podpredsedu Šefčoviča spečatili predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz a v mene cyperského predsedníctva Rady EÚ Andreas Mavroyiannis, námestník ministra pri prezidentovi Cyperskej republiky zodpovedný za európske záležitosti. 

Cieľom spoločného prístupu je zlepšiť riadenie a efektívnosť agentúr a zabezpečiť, aby sa z nich stal účinnejší nástroj na uplatňovanie politík EÚ. Súčasťou dohody je rad zlepšení v oblasti riadenia agentúr vrátane povinnosti uskutočniť objektívne posúdenie vplyvu pred každým rozhodnutím o zriadení novej agentúry, kritériá pre výber sídla agentúry a zavedenie doložky o zániku (sunset clause) alebo ustanovenia o preskúmaní (review clause), ktoré prinesú možnosť zlúčenia alebo ukončenia činnosti agentúr. 

Komisia najneskôr do konca roku 2012 predloží návrh plánu realizácie tejto dohody, v ktorom zohľadní osobitosti každej agentúry.

Viac

Vice-President Šefčovič meets Croatians working in Commission
Croatian recruitment target announced as accession preparations enter final lap

12/07/2012

The Commission has set its sights on recruiting 249 Croatian nationals as a result of Croatia's accession to the EU on 1 July 2013. The decision is part of a package of documents adopted today, to ensure that administrative aspects of the accession process go smoothly.

Vice-President Maroš Šefčovič said: "I am delighted that after years of negotiations, we are finally entering the final lap towards Croatian membership of the EU. I am sure Croatia will make an enormous contribution to European integration, and I hope many of its brightest and best talented citizens will be inspired to do exactly that by coming to work in the European Institutions".

Viac

Príprava na nasledujúcich dvanásť mesiacov

04/07/2012

Podpredseda Maroš Šefčovič vo svojom stredajšom prejave pred Európskym parlamentom v Štrasburgu predstavil pracovný program Európskej komisie na rok 2013, ktorý sa naďalej zameriava na rozvoj celoeurópskych opatrení zameraných na riešenie hospodárskej krízy a podporu rastu. 

Podpredseda Šefčovič vyzdvihol úzku spoluprácu Európskeho parlamentu a Komisie na kľúčových legislatívnych súboroch, ktoré majú Európe pomôcť prekonať súčasnú hospodársku a finančnú krízu. Ďalej poznamenal, že rozhodnutia prijaté na júnovom zasadnutí Európskej rady otvoria novú kapitolu rozvoja EÚ prostredníctvom užšej hospodárskej a menovej únie.  

Medzi záležitosti, ktoré budú v popredí záujmu Komisie v jej poslednom celom roku súčasného mandátu, patria: prehĺbenie jednotného trhu; zabezpečenie podmienok pre prosperujúce sieťové odvetvia a služby; dokončenie digitálnej agendy; zabezpečenie trvalej udržateľnosti a efektívneho využívania zdrojov; uplatnenie modernej priemyselnej politiky; posilnenie schopností Európanov prostredníctvom rozvoja zručností a vzdelávania; ochrana práv občanov a podpora silnej Európy. 

Viac

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok