Hlavné správy Octóber 2012

Slávnostné otvorenie štvrtej európskej školy v Bruseli

24/10/2012

Jeho Veličenstvo kráľ Albert II., belgická kráľovná Paola a predseda Európskej komisie José Manuel Barroso v stredu oficiálne otvorili štvrtú európsku školu v Bruseli. Podpredseda Maroš Šefčovič, ktorý zodpovedá za európske školy, sa na slávnostnom otvorení takisto zúčastnil.

Škola, ktorá sa nachádza v blízkosti kráľovského paláca v Laekene na severe hlavného mesta, je vybudovaná v priestoroch bývalej školy pre armádnych kadetov. Predseda Barroso poďakoval belgickým orgánom za poskytnutie tejto lokality, ktorá dopĺňa existujúce školy v Uccle, Ixelles a Woluwe lokalizované najmä na juhu a východe Bruselu.

Prvá výučba v škole sa začala v septembri 2012 a žiaci novej školy boli na oficiálnom otvorení v hojnom počte. Podpredseda Šefčovič, ktorý sprevádzal kráľa počas prehliadky školských zariadení, sa o návšteve vyjadril takto:.

„Návšteva tried so žiakmi z rôznych krajín EÚ študujúcimi spolu ma hlboko presvedčila o tom, že európske školy sú jedným z najvhodnejších miest na budovanie ducha EÚ budúcnosti“.

Viac

Podpredseda Šefčovič dočasne preberá riadenie portfólia v oblasti zdravia a spotrebiteľov

18/10/2012

Predseda Európskej komisie dočasne poveril podpredsedu Šefčoviča riadením oblasti zdravia a spotrebiteľov až do vymenovania nového maltského komisára. 

Táto zmena súvisí s rezignáciou bývalého komisára Johna Dalliho 16. októbra 2012. 

Podpredseda Šefčovič uistil generálneho riaditeľa GR pre zdravie a spotrebiteľov (GR SANCO) a tím exkomisára Dalliho o svojej podpore a povzbudil ich k tomu, aby počas tohto prechodného obdobia naďalej plnili stanovené úlohy. 

Vo svojej videospráve určenej zamestnancom ocenil prácu GR SANCO, ktorú označil za „hmatateľný úspech toho, ako môže EÚ ponúknuť praktické prínosy pre životy 500 miliónov občanov Únie“. Takisto ocenil vysokú úroveň profesionality a nasadenia a zdôraznil, že zmena komisára nemá vplyv na ich prácu. 

GR SANCO riadi širokú škálu záležitostí, ktoré majú významný dosah na občanov Európy, ako sú označovanie potravín, bezpečnosť cezhraničnej zdravotnej starostlivosti či spotrebiteľské úvery.

Viac

Key role for parliaments in future of Europe
Kľúčová úloha pre parlamenty v Európe budúcnosti

15/10/2012

Silnejšia, bezpečnejšia a jednotnejšia Európa bude potrebovať nový prístup k demokracii založenej na spolupráci, podotkol podpredseda Šefčovič v pondelok.

Vo svojom vystúpení na stretnutí výborov pre európske záležitosti parlamentov členských štátov Európskej únie (COSAC) podpredseda Šefčovič zopakoval svoju výzvu za „viac Európy“ – podľa neho „nejde o prevzatie moci Bruselom alebo o útok na národnú suverenitu“, ale skôr o „europeizáciu národných politík a viac spoločný prístup“ k riešeniu celoeurópskych problémov.

Viac

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok