Hlavné správy August 2012

Podpredseda Šefčovič vyzýva k prijatiu dohody o VFR do konca roku
Podpredseda Šefčovič vyzýva k prijatiu dohody o VFR do konca roku

31/08/2012

Ak členské štáty nechcú významne pribrzdiť snahu EÚ o obnovenie rastu a tvorby pracovných miest, musia dospieť k dohode o ďalšom dlhodobom rozpočte Európskej únie do konca tohto roka. Toto bolo hlavné posolstvo podpredsedu Maroša Šefčoviča na neformálnom zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti (GAC), ktoré hostilo cyperské predsedníctvo EÚ vo štvrtok 30. augusta v Nikózii. 

Vo svojom príhovore na úvod náročných diskusií o viacročnom finančnom rámci (sedemročný rozpočet EÚ na obdobie rokov 2012 až 2020) podpredseda Šefčovič zdôraznil, že dosiahnutie dohody do konca roku 2012 je prioritné. „Podpora rastu a investícií je súčasťou našej reakcie na hospodársku krízu a skorá dohoda o VFR by bola silným signálom o našom odhodlaní vrátiť EÚ späť na cestu rastu,“ uviedol pred ministrami a štátnymi tajomníkmi zodpovednými za oblasť európskych záležitostí. 

Viac

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok