Navigačný riadok

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Portál transparentnosti

Maroš Šefčovič

„Európska únia predstavuje jedinečnú, zato však komplexnú štruktúru. Z tohto dôvodu je pre nás mimoriadne dôležité, aby rozhodovací proces prebiehal transparentne. Európska komisia na tento účel využíva mnohé informačné nástroje a našim cieľom je, aby boli ľahko prístupné pre všetkých občanov.“

Podpredseda Maroš Šefčovič
Komisár pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti

Činnosti Európskej únie dnes majú dosah na milióny európskych občanov. Rozhodnutia, ktoré sa ich týkajú, musia byť prijímané čo najtransparentnejším spôsobom.

Ako občan EÚ máte právo vedieť, ako európske inštitúcie pripravujú svoje rozhodnutia, kto sa na tomto procese podieľa, kto je príjemcom finančnej pomoci z rozpočtu EÚ a aké dokumenty slúžia ako podklady, resp. aké sa vypracovávajú v rámci procesu prípravy a prijímania právnych aktov. Takisto máte právo na prístup k týmto dokumentom, ako aj na vyjadrenie svojho názoru, či už priamo, alebo nepriamo prostredníctvom vašich zástupcov.

Účelom tohto portálu je umožniť vám nahliadnuť do tohto sveta a poskytnúť vám priamy prístup k informáciám, vďaka ktorým sa budete môcť plnohodnotne zapojiť do procesu rozhodovania EÚ a naplno uplatniť svoje práva a možnosti európskeho občana.