Môj tím

Môj tím

Kabinet


Na začiatok

Riaditeľ kabinetu

Juraj NOCIAR

Juraj Nociar

BERL 11/18

+32.2.2990176
e-mail

Asistentka: Amélie MORAND


 • Celková koordinácia a riadenie kabinetu
 • Personálne záležitosti členov kabinetu
 • Príprava zasadnutí Komisie
 • Bezpečnosť

 

Na začiatok

Zástupca riaditeľa kabinetu

Bernd BIERVERT

Bernd BIERVERT

BERL 11/08

+32.2.2956887
e-mail

Asistentka: Marion PUSTKOWSKI


 • Skupina pre medziinštitucionálne vzťahy (GRI)
 • Vzťahy s Radou (vrátane GAC (Rada pre všeobecné záležitosti))
 • Európska iniciatíva občanov
 • Koordinácia s Generálnym sekretariátom
 • Koordinácia s právnym servisom
 • Strední a vrcholoví riadiaci pracovníci
 • Spolupráca s medzinárodnými administratívami
 • Koordinácia s ostatnými kabinetmi/Spoločné administratívne služby v oblasti ľudských zdrojov
 • Vzťahy s ombudsmanom
 • Európska služba pre vonkajšiu činnosť
 • Obchod
 • Rozvoj a spolupráca
 • Humanitárna pomoc a civilná ochrana
 • Rozšírenie a susedská politika
 • Hospodárska súťaž
 • Porušovanie predpisov 

Na začiatok

Členovia kabinetu

Marie-Hélène PRADINES

Marie-Hélène PRADINES

BERL 11/36

+32.2.2956856
e-mail

Asistentka: Gisela SCHNURRER


 • Informačné systémy a vedenie výkazov v oblasti ľudských zdrojov
 • Rovnaké príležitosti a pracovné podmienky
 • Sociálna politika a zdravotná starostlivosť v oblasti ľudských zdrojov
 • Administratívne úrady a agentúry
 • Spoločné služby v oblasti ľudských zdrojov
 • Vonkajšia mobilita zamestnancov Komisie
 • Európske školy
 • OIB, OIL, PMO
 • Vzťahy s belgickými a luxemburskými úradmi
 • Vnútorný audit
 • Vzťahy s Dvorom audítorov
 • Rozpočet
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • EUROSTAT Európsky štatistický úrad
 • Poľnohospodárstvo
 • Rybárstvo a námorné záležitosti
 • Útvar pre vnútorný audit
Christian LINDER

Christian LINDER

BERL 11/31

+32.2.2986917
e-mail

Asistentka: Gisela SCHNURRER


 • Strategické ľudské zdroje
 • Európska iniciatíva za transparentnosť
 • Otvorenosť a transparentnosť
 • Personál, organizačné štruktúry
 • Kariéra
 • Právne záležitosti v oblasti ľudských zdrojov, medziinštitucionálne záležitosti, komunikácia, vzťahy so zainteresovanými subjektmi
 • IDOC (Úrad Komisie pre vyšetrovanie a disciplinárne opatrenia)
 • Spolupráca s vnútroštátnymi administratívami
 • Európsky úrad pre výber pracovníkov EPSO
 • Európska škola verejnej správy
 • Vnútorný trh a služby
 • Podnikanie
 • Mobilita a doprava
 • Dane a colná únia
 • Európsky úrad pre boj proti podvodom 
Lucy SWAN

Lucy Swan

BERL 11/74

+32.2.2957701
e-mail

Asistentka: Gabriela VILELA TAVARES


 • Vzťahy s Európskym parlamentom
 • Rámcová dohoda s Európskym parlamentom
 • Medziinštitucionálne dohody
 • Delegované a vykonávacie akty
 • Medziinštitucionálne plánovanie
 • Lepšia právna úprava a zjednodušenie
 • Vzťahy s národnými parlamentmi
 • Vnútorné záležitosti
 • Spravodlivosť, základné práva a občianstvo
 • Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Gabriela KEČKÉŠOVÁ

Gabriela KEČKÉŠOVÁ

BERL 11/82

+32.2.2962732
e-mail

Asistent: Tomáš HRUŠKA


 • Vzťahy s EP
 • Parlamentné otázky
 • Petície
 • Vzťahy s národnými parlamentmi
 • Subsidiarita
 • Regionálna politika
 • Opatrenia na ochranu klímy
 • Životné prostredie
 • Energetika

 

Zuzana DUTKOVA

Zuzana DUTKOVA

Osobná asistentka Podpredsedu

BERL 11/79
+32.2.2962736
e-mail

Asistent: Tomáš HRUŠKA


 • Vzťahy s Výborom regiónov
 • Vzťahy s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (EHSV)
 • Informatika – GR DIGIT
 • Bezpečnosť
 • Vzťahy so slovenskými médiami
 • Prejavy
 • Korešpondencia
 • Vzdelávanie, kultúra, viacjazyčnosť a mládež
 • Preklad
 • Tlmočenie
 • Výskum a inovácie (vrátane Spoločného výskumného centra)
 • Úrad pre publikácie
 • Zdravie a spotrebitelia
 • Informačná spoločnosť a médiá

Na začiatok

Asistentka

Beata PODHORNA

Beata PODHORNA

Asistentka podpredsedu Európskej Komisie

BERL 11/21
+32.2.2975990
e-mail


 • Koordinácia pracovného programu podpredsedu
 • Pracovné cesty
 • Protokol
 • Miestny bezpečnostný úradník
 • Korešpondencia v slovenčine
 • Úlohy osobnej asistentky podpredsedu
Sabrina CABANILLAS GOMEZ

Sabrina CABANILLAS GOMEZ

Asistentka podpredsedu Európskej Komisie 

BERL 11/21
+32.2.2987636
e-mail


 • Pracovný program podpredsedu
 • Pracovné cesty
 • Protokol
Amélie MORAND

Amélie MORAND

Asistentka riaditeľa kabinetu 

BERL 11/11
+32.2.2986574
e-mail


 • Koordinácia administratívnych a rozpočtových opatrení kabinetu
 • Korešpondentka pre osobitných poradcov
Marion PUSTKOWSKI

Marion PUSTKOWSKI

Asistentka zástupcu riaditeľa kabinetu 

BERL 11/11
+32.2.2994758
e-mail


 • Koordinácia parlamentných otázok a vzťahov s ombudsmanom
 • Korešpondentka pre útvar ľudských zdrojov v oblasti hodnotenia pracovníkov (CDR) a stáží
Gabriela VILELA TAVARES

Gabriela VILELA TAVARES

Asistentka Lucy SWAN

BERL 11/75
+32.2.2920883
e-mail


 • Pomocná koordinátorka pre stanoviská národných parlamentov
 • Príprava plenárnych zasadnutí
Gisela SCHNURRER

Gisela SCHNURRER

Asistentka Marie-Hélène PRADINES a Christian LINDER

BERL 11/20
+32.2.2991385
e-mail


 • Korešpondentka pre osobitných poradcov
Tomáš HRUŠKA

Tomáš HRUŠKA

Asistent Gabriely  KEČKÉŠOVEJ a Zuzany DUTKOVEJ

BERL 11/80
+32.2.2954483
e-mail


 • Korešpondent pre petície
 • Korešpondencia v slovenčine
 • Príprava plenárnych zasadnutí
Rudolf KLOIBER

Rudolf KLOIBER

BERL 11/42

+32.2.29.69829
email


 • Správca webovej stránky
 • Miestny bezpečnostný úradník
 • Správa dokumentov, dokumenty Komisie
Martina BIRVOŇOVÁ

Martina BIRVOŇOVÁ

BERL 11/42
+32.2.2956856
e-mail


 • Správa dokumentov, dokumenty Komisie

Na začiatok

Stážistka

Zuzana MAREČKOVÁ

Zuzana MAREČKOVÁ

BERL 11/04
+32.2.2913488
e-mail


Na začiatok

Vodič

Erik BEELEN
Sebastian MASSE

Na začiatok

Posledná aktualizácia: 13/03/2014 |  Na začiatok