Hlavné správy december 2010

Maroš Šefčovič
Komisia víta dohodu o európskej iniciatíve občanov

15/12/2010

„Som rád, že sa Parlament a Rada tak rýchlo dohodli na iniciatíve občanov“, povedal Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie, zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu. „Európska iniciatíva občanov zavedie v EÚ úplne novú formu účasti občanov na demokratickom procese. Pre demokratický život v Únii je to skutočný krok vpred. Je to konkrétny príklad priblíženia Európy k jej občanom. Posilni cezhraničné rozhovory o tom, čo robíme v Bruseli, čím, ako dúfame, prispeje k rozvoju skutočného európskeho verejného priestoru.“

Viac

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok