Hlavné správy November 2012

Nový register vnáša svetlo do „bruselských kulís“

27/11/2012

Podľa dnes uverejnenej správy nový register lobistov a zástupcov záujmových skupín, ktorý pred rokom spoločne začali prevádzkovať Európska komisia a Európsky parlament, pomohol vniesť nové svetlo do „bruselského priemyslu“ tvorby európskych politík. 

V úplne prvej výročnej správe o spoločnom  registri sa potvrdzuje, že táto platforma riadne funguje a že všetky ciele stanovené na prvý rok prevádzky boli splnené. V správe sa uvádza odhodlanie obidvoch inštitúcií stavať na tomto solídnom základe, ustanovujú ciele na budúci rok a navrhujú kľúčové oblasti, na ktoré sa treba zamerať pri revízii tejto platformy v roku 2013. 

Viac

Podpredsedu EK Maroša Šefčoviča vyvracia niektoré mýty o administratívnych nákladoch EÚ

22/11/2012

V rámci rozpravy európskych lídrov o budúcom rozpočte EÚ podpredseda Komisie Maroš Šefčovič využil diskusiu v Európskom parlamente o tejto otázke na rozptýlenie viacerých mýtov o nákladoch a veľkosti administratívy EÚ.

Viac

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok