INŠTITUCIONÁLNE ZÁLEŽITOSTI – PREHĽAD

Jedinečnosť EÚ je postavená na tom, že jej členské štáty zdieľajú suverenitu v kľúčových oblastiach vládnutia. Únia má zákonodarné a výkonné orgány, ako aj nezávislé súdnictvo. Medziinštitucionálne vzťahy sú čoraz dôležitejšie a komplexnejšie, preto je potrebné pestovať skutočnú kultúru spolupráce a zabepečiť hladké fungovanie internej komunikácie medzi všetkými zainteresovanými inštitúciami.

Posledná aktualizácia: 10/09/2013 |  Na začiatok