Hlavné správy marec 2012

Európska iniciatíva občanov vo finálnej fáze

28/03/2012

Od 1. apríla 2012 budú mať občania EÚ k dispozícii nový nástroj, európsku iniciatívu občanov, prostredníctvom ktorého môžu dať Európskej komisii najavo, aké predpisy by mala navrhnúť. Iniciatívu musí podpísať milión občanov z aspoň siedmich členských štátov.  

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič, ktorý má na starosti zavedenie európskej iniciatívy občanov, víta vytvorenie tohto nástroja. Ako sa vyjadril na tlačovej konferencii, ktorej sa zúčastnili aj predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz a dánsky minister pre európske záležitosti Nicolai Wammen (zastupujúci dánske predsedníctvo), ide o zásadný míľnik vo vývoji participatívnej demokracie.  

Viac

General Affairs Council – V-P Šefčovič discusses administration reform

26/03/2012

Among the items on the agenda of the EU General Affairs Council (GAC) on Monday was the future multi-annual financial framework (MFF) – the EU's long-term budget – which is currently being negotiated by the European Commission, Council and Parliament. As usual, Vice-President Maroš Šefčovič attended the GAC on behalf of the Commission, in particular to discuss his proposed reforms of the EU administration. The debate with EU ministers also featured budget Commissioner Janusz Lewandowski, who discussed the main elements of the Commission's MFF proposal for 2014-2020.

Viac

Financovanie budúcnosti EÚ: viacročný finančný rámec

23/03/2012

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič predniesol v Európskom parlamente záverečný príhovor na konferencii o budúcom viacročnom finančnom rámci (VFR) – ďalšom rozpočte EÚ. 

Konferencia, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia Komisie, Európskeho parlamentu, Rady, členských štátov a národných parlamentov sa sústredila na kľúčové otázky, na ktoré je potrebné nájsť odpovede v záujme toto, aby sa dosiahla dohoda o budúcom VFR, ktorý začne platiť od roku 2014.  

V centre pozornosti bola najmä navrhovaná daň z finančných transakcií (FTT), ktorá by prispela k vlastným zdrojom EÚ a potenciálne znížila príspevky národných vlád. Ďalšou otázkou je, ktoré oblasti by sa mali v súčasnej atmosfére znížených rozpočtov a úsporných opatrení financovať prioritne.  

Maroš Šefčovič vo svojom záverečnom prejave uviedol, že konferencia bola „vzácnou príležitosťou pre stretnutie veľkého množstva účastníkov s rôznymi pohľadmi na budúci rozpočet Európskej únie“. 

Viac

V-P Šefčovič
EEAS, one year on: V-P Šefčovič at EP hearing

21/03/2012

Vice-President Maroš Šefčovič on Wednesday took part in a hearing organised by the foreign affairs (AFET) committee of the European Parliament to discuss the work of the European External Action Service in its first year of operation.

V-P Šefčovič focused on the inter-institutional and administrative aspects of the EEAS, rather than its effectiveness on the ground, which was discussed on Tuesday in AFET by HR/V-P Catherine Ashton.

Viac

Vice-President Maroš Šefčovič
Management in a period of crisis – Commission seminar with UN and AUC

16/03/2012

Representatives from the United Nations, the African Union and the European Commission will meet in Brussels on Monday to discuss a number of shared issues, including personnel management in the current period of crisis. 

Vice-President Maroš Šefčovič, the Commissioner responsible for human resources, will give an opening address at the seminar, setting out the Commission's response to calls from the Member States for reforms of the staff regulations to take account of austerity measures across the EU.  

With reforms underway in all three organisations, the seminar will offer human resource professionals the opportunity to share ideas and exchange experiences, in full transparency.

Viac

Európsky parlament diskutuje o jarnom zasadnutí Európskej rady

13/03/2012

Maroš Šefčovič sa dnes spolu s predsedom Komisie Josém Manuelom Barrosom a predsedom Európskej rady Hermanom Van Rompuyom zúčastnil rozpravy v Európskom parlamente o výsledkoch jarného zasadnutia Európskej rady.

Poslanci EP sa dvoch predsedov pýtali na mnoho tém – napríklad na potrebu rastu a konkurencieschopnosti pri boji s krízou, podpis novej Zmluvy o stabilite, koordinácii a raste, rozhodnutie poskytnúť štatút kandidátskej krajiny Srbsku alebo na začlenenie Rumunska a Bulharska do schengenského priestoru.

Viac

Maroš Šefčovič and Viviane Reding
Predstavenie nového loga Komisie na budove Berlaymont

09/03/2012

Podpredseda a podpredsedníčka Európskej komisie Maroš Šefčovič a Viviane Redingová odhalili nové logo Komisie umiestnené na budove Berlaymont, sídle Európskej komisie. Toto logo sa bude používať na všetkých tlačených a elektronických materiáloch Komisie a bude označovať zastúpenia a delegácie, ktoré má Komisia v mnohých krajinách sveta.

Logo, ktoré je inšpirované práve tvarom budovy Berlaymont, sa už dlhší čas používa na internete a v papierových publikáciách, avšak piatková slávnosť bola prvým odhalením nového symbolu na budove Komisie.

Viac

V-P Šefčovič
V-P Šefčovič welcomes Commission gender policy success on International Women's Day

08/03/2012

Vice-President Maroš Šefčovič took part in a number of events on Thursday to celebrate International Women's Day and highlight the work of the European Commission towards creating a gender balanced working environment that helps its staff get the most from their work.  

Viac

VP Šefčovič
Podpredseda Komisie Šefčovič pokračuje v dialógu s národnými parlamentmi

06/03/2012

Lisabonská zmluva výrazne posilnila úlohu národných parlamentov v európskom rozhodovacom procese. Ako komisár zodpovedný za vzťahy s národnými parlamentmi sa podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič v pondelok stretol so zástupcami dvoch parlamentov, ktoré prijali rozdielny prístup ku svojim novým kompetenciám.

Viac

Mr Šefčovič
Spoločná poľnohospodárska politika EÚ a kríza eura vo vzťahu k SR – M. Šefčovič na Slovensku

02/03/2012

Podpredseda Európskej komisie M. Šefčovič sa 1. marca 2012 v Nitre zúčastnil medzinárodnej konferencie: "Spoločná poľnohospodárska politika EÚ na roky 2014 – 2020". Vo svojom vystúpení sa zameral na vybrané aspekty budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky s dôrazom na špecifiká týkajúce sa SR.  Následne sa podpredseda EK v Bratislave stretol s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom. V rámci bilaterálneho rokovania s prezidentom SR prediskutoval viaceré aktuálne európske témy, s dôrazom na otázky ekonomického charakteru.

Počas dvojdňovej návštevy SR M. Šefčovič v piatok, 2. marca 2012, navštívil Banskú Bystricu, kde na verejnom diskusnom fóre "SR vo vnútri alebo mimo EÚ" vystúpil s prednáškou na tému: "Kríza eura vo vzťahu k SR".

Viac

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok