Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Konferencia k finančnému rámcu EÚ na roky 2014-2020

Konferencia k finančnému rámcu EÚ na roky 2014-2020

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič sa dňa 21. októbra zúčastnil konferencie venovanej budúcemu viacročnému  finančnému rámcu Európskej Únie na roky 2014-2020 (pozri video). Podujatie organizované v Bruseli Európskou Komisiou, poľským predsedníctvom a Európskym Parlamentom za účasti zástupcov národných parlamentov bolo zamerané na preskúmanie návrhov novej finančnej perspektívy, ktoré Komisia predstavila v júni.

Konferencia mala za cieľ podporiť vzájomnú diskusiu všetkých zainteresovaných strán o spôsobe, akým by mali byť politiky EÚ financované v budúcnosti. Medzi hlavnými rečníkmi boli aj poľský premiér Donald Tusk, a bývalý belgický premiér a súčasný europoslanec  Guy Verhofstadt.

Podpredseda EK Maroš Šefčovič vyjadril želanie, aby diskusia o budúcom viacročnom finančnom rámci bola podľa možností čo najširšia. Zdôraznil, že si to bude vyžadovať maximálne zapojenie občanov aj ich zástupcov na vnútroštátnej aj európskej úrovni, ako aj angažovanosť všetkých inštitúcii Európskej Únie.

Rozhodnutia o výške rozpočtu a spôsobe jeho rozdelenia, ku ktorým dospejeme v nadchádzajúcich mesiacoch, určia podobu Únie na mnoho rokov dopredu, uviedol Maroš Šefčovič.  

Na záver svojho vystúpenia vyzval na vytvorenie 'partnerstva pre pokrok', v rámci ktorého "investície podporujúce rast na vnútroštátnej úrovni  a na úrovni EÚ použijeme na oživenie našich ekonomík".

Prejav: "A partnership for progress on a fair but ambitious financial framework "

Video: "A partnership for progress on a fair but ambitious financial framework"

 

Konferencia k finančnému rámcu EÚ na roky 2014-2020Konferencia k finančnému rámcu EÚ na roky 2014-2020Konferencia k finančnému rámcu EÚ na roky 2014-2020

 

Posledná aktualizácia: 23/01/2013 |  Na začiatok