Úspešné zavŕšenie náboru úradníkov z nových členských štátov

Maroš Šefčovič

Európskej komisii sa do konca roka 2010 podarilo prekročiť cieľové počty stanovené pre nábor pracovníkov z 10 členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004. Zo záverečnej správy vyplýva, že v období od 1. mája 2004 do konca roka 2010 Komisia prijala 4 004 úradníkov a dočasných zamestnancov z Českej republiky, Cypru, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Poľska, Slovenska a Slovinska, čo predstavuje výrazné prekročenie ambiciózneho cieľa, podľa ktorého sa malo prijať 3 508 pracovníkov.
Komisii sa podarilo prekročiť aj svoje ciele v oblasti náboru riadiacich pracovníkov z týchto krajín. Rozšírenie EÚ malo takisto pozitívny účinok na rodovú rovnováhu v Komisii, čo znamená, že v súčasnosti v tejto organizácii pracuje viac žien ako mužov.

„Nábor pracovníkov z členských štátov, ktoré k EÚ pristúpili v ostatných dvoch vlnách rozšírenia, je jednoznačný úspech, a to ma teší,“ uviedol Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie a komisár pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti. „Výber a integrácia veľkého počtu nových pracovníkov z rôznych krajín je výzvou pre každú inštitúciu. Nielenže sme prekročili vytýčené cieľové počty, ale podarilo sa nám taktiež nájsť skvelých a svojej práci oddaných kolegov, ktorých sme úspešne integrovali do pracovného prostredia, vďaka čomu Komisia získala novú silu.“ 

 Video mpeg-4v - 128 MB [128 MB] | Prečítajte si tlačovú správu | Prečítajte si záverečnú správu pdf - 897 KB [897 KB] English (en)

Verejná služba Európskej komisie

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok