Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Støtte til iværksættere og selvstændige

Iværksætterkultur og selvstændig virksomhed bidrager til at:

  • skabe job
  • udvikle kompetencer
  • give arbejdsløse og udsatte personer mulighed for at deltage fuldt ud i erhvervs- og samfundslivet.

Europa 2020-strategien anerkender, at iværksætterkultur og selvstændig virksomhed er afgørende for at sikre smart, bæredygtig og inklusiv vækst. Det er desuden Europa-Kommissionens vigtigste prioritet at få gang i væksten i Europa og øge antallet af arbejdspladser, uden at der stiftes ny gæld.

Europa-Kommissionen fokuserer i sin støtte til iværksætterkultur og selvstændig virksomhed især på:

og arbejder på at:

  • udbrede kendskabet til værksætterkultur og selvstændig virksomhed
  • opbygge kapacitet i EU's lande og regioner
  • yde økonomisk støtte til iværksættere.

Videnopbygning

En stor del af denne videnopbygning og gensidige læring om iværksætteri sker i samarbejde med OECD. Der er udarbejdet en række fælles publikationer, som omfatter serien "Missing Entrepreneurs", der har fokus på udviklingen af en iværksætterkultur blandt udsatte grupper (unge, kvinder, ældre, migranter og personer med handicap). Derudover omfatter de en række politiske oplæg om emner som ældre iværksættereunge iværksætterestøtte til selvstændige virksomheder og uformel iværksættervirksomhed.

Kapacitetsopbygning

Samarbejdet med OECD har i stigende grad fokus på landespecifikke analyser. De fælles rapporter skal hjælpe medlemslandene med at forbedre deres støtte til unge iværksættere eller hjælpe iværksættere ud af ledighed.

Europa-Kommissionen og OECD har også i fælleskab udviklet et politiske redskab for bedre iværksætterkultur, som kan fungere som katalysator for bedre iværksætterpolitikker i byer, regioner eller EU-lande. Redskabet støtter iværksætterkultur blandt personer fra udsatte grupper samt socialt iværksætteri.

Økonomisk støtte til iværksættere

Gennem mikrofinansiering hjælper Den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress og den tredje akse af programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI) med at stimulere selvstændig beskæftigelse og stiftelse af mikrovirksomheder. Sociale virksomheder kan også få økonomisk støtte under den tredje akse af EaSI.

Den Europæiske Socialfond (ESF) fremmer iværksætterkultur gennem finansielle ydelser og erhvervsstøtteydelser. Fonden yder målrettet støtte til underrepræsenterede og ugunstigt stillede grupper, herunder kvindelige iværksættere og personer med handicap.

Del denne side