Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

A vállalkozók és az önfoglalkoztatók támogatása

A vállalkozói tevékenység és az önfoglalkoztatás hozzájárul:

  • a munkahelyteremtéshez,
  • a készségfejlesztéshez,
  • és ahhoz, hogy a munkanélkülieknek és a hátrányos helyzetű személyeknek lehetőségük legyen teljes mértékben részt venni a társadalomban és a gazdaságban.

Az Európa 2020 stratégia elismeri, hogy a vállalkozói lét és az önfoglalkoztatás alapvető fontosságú az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés megvalósítása szempontjából. Az Európai Bizottság továbbá kiemelt prioritásának tekinti, hogy Európa gazdasága ismét növekedési pályára álljon, és hogy az adósságállomány növekedése nélkül új munkahelyek jöjjenek létre.

A vállalkozások és az önfoglalkoztatók támogatására irányuló európai bizottsági intézkedések célkeresztjében a következők állnak:

A Bizottság:

  • bővíteni kívánja a vállalkozói és az önfoglalkoztatói tevékenységgel kapcsolatos ismereteket,
  • elő kívánja segíteni, hogy az uniós országok és régiók növeljék kapacitásaikat,
  • pénzügyi támogatást kíván nyújtani a vállalkozói tevékenységekhez.

Ismeretek bővítése

Az ismeretek bővítését és a kölcsönös tanulást elősegítő intézkedések nagy része a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) együttműködésben valósul meg. A közös kiadványok közé tartozik a The Missing Entrepreneurs jelentéssorozat, amely elsősorban a vállalkozói lét szempontjából hátrányos helyzetűnek tekinthető csoportok (fiatalok, nők, időskorúak, migránsok, fogyatékossággal élők) körében megfigyelhető vállalkozói trendeket vizsgálja. Emellett egy sor szakpolitikai tájékoztató szól az idős vállalkozókról, a fiatal vállalkozókról, az önfoglalkoztatás segítéséről és az informális vállalkozásokról.

Kapacitásépítés

Az OECD-vel való együttműködés során egyre nagyobb hangsúly helyeződik az országspecifikus elemzésekre. Ezek a jelentések útmutatást nyújtanak a tagállamoknak ahhoz, hogyan támogathatják jobban a fiatalokat és a munkanélkülieket saját vállalkozás indításában.

Az Európai Bizottság és az OECD továbbá közösen kidolgozott egy, a vállalkozói tevékenységet elősegítő szakpolitikai eszközt, amely katalizátorként szolgálhat a vállalkozást ösztönző intézkedések javításához egy-egy városban, régióban vagy EU-tagországban. Az eszköz felhasználható a fokozottan támogatandó társadalmi csoportok vállalkozói készségének növelésére és a szociális vállalkozások támogatására.

A vállalkozói tevékenység pénzügyi támogatása

Ami a mikrofinanszírozás területét illeti, az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz és a foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós programjának harmadik tengelye ösztönzi az önfoglalkoztatást és mikrovállalkozások alapítását. A szociális vállalkozások szintén részesülhetnek pénzügyi támogatásban a foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós programjának harmadik tengelyéből.

Az Európai Szociális Alap (ESZA) a pénzügyi és üzlettámogatási szolgáltatásokra kiterjedő támogatási eszközökön keresztül ösztönzi a vállalkozói tevékenységet. Célzott támogatást kapnak a vállalkozói lét szempontjából alulképviselt és hátrányos helyzetű csoportok tagjai, így például a női vállalkozók és a fogyatékossággal élők.

Oldal megosztása