Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Potpora poduzetnicima i samozaposlenim osobama

Poduzetništvo i samozapošljavanje pogoduju:

  • otvaranju radnih mjesta
  • razvoju vještina te
  • pružanju prilika nezaposlenima i osobama u nepovoljnom položaju za potpuno sudjelovanje u društvu i gospodarstvu.

strategiji Europa 2020. poduzetništvo i samozapošljavanje smatraju se presudnima za postizanje pametnog, održivog i uključivog rasta. Osim toga, jedan je od glavnih prioriteta Europske komisije „pospješiti ponovni rast Europe i povećati broj radnih mjesta bez novog zaduživanja”.

U pružanju potpore poduzetništvu i samozapošljavanju Europska komisija posebno je usmjerena na:

Komisijini su ciljevi u tom kontekstu:

  • proširiti znanje o poduzetništvu i samozapošljavanju
  • izgraditi kapacitete u zemljama i regijama EU-a te
  • financijski podupirati poduzetništvo.

Proširivanje znanja

Proširivanje znanja i uzajamno učenje o poduzetništvu velikim se dijelom odvija u suradnji s OECD-om. Zajedničke publikacije uključuju seriju izvješća pod nazivom „The Missing Entrepreneurs”, koja se bave razvojem poduzetništva među ranjivim skupinama (mladima, ženama, starijim osobama, migrantima i osobama s invaliditetom). Osim toga sadržavaju i niz „sažetaka politika” o temama kao što su poduzetništvo starijih osobapoduzetništvo mladihodrživost samozapošljavanja te neformalno poduzetništvo.

Izgradnja kapaciteta

U suradnji s OECD-om sve se više pozornosti posvećuje analizama po zemljama. OECD-ova izvješća pomažu državama članicama da bolje podupru mlade poduzetnike ili osobe koje su se na poduzetništvo odlučile zbog nezaposlenosti.

Europska komisija i OECD zajedno su osmislili i instrument politike za bolje poduzetništvo, koji bi mogao potaknuti poboljšanje gradskih, regionalnih ili nacionalnih politika u području poduzetništva. Taj instrument obuhvaća politike za potporu poduzetništvu među ranjivim skupinama i socijalnom poduzetništvu.

Financijska potpora poduzetništvu

Kad je riječ o mikrofinanciranju, Europski mikrofinancijski instrument Progress i treća os Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) potiču samozapošljavanje i stvaranje mikropoduzeća. Financijsku potporu iz treće osi Programa mogu ostvariti i socijalna poduzeća.

Europski socijalni fond (ESF) promiče poduzetništvo u okviru usluga financijske potpore i potpore za poslovanje. Ciljana potpora pruža se nedovoljno zastupljenim skupinama i skupinama u nepovoljnom položaju, uključujući poduzetnice i osobe s invaliditetom.

Podijeli ovu stranicu