Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Yrittäjien ja itsenäisten ammatinharjoittajien tukeminen

Yrittäjyydellä ja itsenäisellä ammatinharjoittamisella on yhteiskunnassa merkittävä rooli, kun halutaan

  • luoda työpaikkoja
  • kehittää taitoja
  • antaa työttömille ja heikommassa asemassa oleville henkilöille mahdollisuus osallistua yhteiskunta- ja talouselämään.

Eurooppa 2020 -strategiassa yrittäjyys ja itsenäinen ammatinharjoittaminen ovat keskeisessä asemassa älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun toteuttamisessa. Lisäksi yksi keskeisistä Euroopan komission painopisteistä on kääntää EU:n talous jälleen kasvuun ja luoda uusia työpaikkoja velkaa kasvattamatta.

Komissio haluaa tukea yrittäjyyttä ja itsenäistä ammatinharjoittamista ja keskittyy tukitoimissaan

Komissio haluaa

  • lisätä tietoa yrittäjyydestä ja itsenäisestä ammatinharjoittamisesta
  • parantaa valmiuksia kaikkialla EU-maissa
  • tukea yrittäjyyttä taloudellisesti.

Tietämyksen lisääminen

Suuri osa yrittäjyyttä koskevasta tietämyksen lisäämisestä ja keskinäisen oppimisen tukemisesta tehdään yhteistyössä OECD:n kanssa. Komission ja OECD:n yhteisiin julkaisuihin sisältyy esimerkiksi ”Missing Entrepreneurs” -sarja, jossa tarkastellaan yrittäjyyden kehittymistä heikommassa asemassa olevien ryhmien keskuudessa (nuoret, naiset, vanhukset, maahanmuuttajat, vammaiset). ”Policy Briefs” -sarja puolestaan sisältää raportteja esimerkiksi ikääntyvien yrittäjyydestänuorten yrittäjyydestäitsenäisen ammatinharjoittamisen tukemisesta sekä epävirallisista yrityksistä.

Valmiuksien parantaminen

Yhteistyö OECD:n kanssa perustuu enenevässä määrin maakohtaisiin analyyseihin. Yhteisten raporttien avulla pyritään auttamaan EU-maita tukemaan paremmin nuoria yrittäjiä ja yrittäjyyttä yhtenä ratkaisuna työttömyyteen.

Euroopan komissio ja OECD ovat myös kehittäneet yhdessä yrittäjyyspolitiikkaa tukevan välineen, jonka tarkoituksena on edistää yrittäjyyspolitiikan parantamista kaupunkien, alueiden tai EU-maiden tasolla. Erityisenä kohteena ovat heikommassa asemassa olevien yrittäjyys ja sosiaaliset yritykset.

Yrittäjyyden taloudellinen tuki

Itsenäistä ammatinharjoittamista ja mikroyritysten perustamista edistetään esimerkiksi mikrorahoituksella. Sen välineitä ovat eurooppalainen Progress-mikrorahoitusjärjestely sekä työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan EU-ohjelman (EaSI) kolmas lohko. Myös sosiaaliset yritykset voivat saada rahoitustukea EaSIn kolmannesta lohkosta.

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) edistää yrittäjyyttä tarjoamalla rahoitus- ja yritystukipalveluita. Kohdennettua tukea annetaan aliedustetuille ja heikommassa asemassa oleville ryhmille, kuten naisyrittäjille ja vammaisille.

Jaa tämä sivu