Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Stöd till företagare

Entreprenörskap och egenföretagande bidrar till att

  • skapa nya jobb
  • utveckla kompetens
  • ge arbetslösa och människor från utsatta grupper möjlighet att delta fullt ut i samhällslivet och ekonomin.

Europa 2020-strategin lyfter fram företagande som en av nycklarna till smart och hållbar tillväxt för alla. EU-kommissionens främsta prioritering är att få igång tillväxten i EU igen och att öka antalet jobb utan att skapa nya skulder.

Kommissionens stöd till företagande är inriktat på

Målet är att

  • öka kunskapen om entreprenörskap och egenföretagande
  • bygga upp kapaciteten i EU:s länder och regioner
  • stödja företagande ekonomiskt.

Ökad kunskap

Insatserna för att öka kunskapen och det ömsesidiga lärandet om företagande görs till stor del tillsammans med OECD. Gemensamma publikationer omfattar serien Entreprenörer saknas som tar upp utvecklingen av företagande bland underrepresenterade och utsatta grupper (unga, kvinnor, äldre, invandrare och personer med funktionsnedsättning). Bland publikationerna finns också en serie med genomgångar av bland annat äldres företagandeungas företagandehållbart egenföretagande och informellt företagande.

Bygga upp kapacitet

I samarbetet med OECD lyfter EU allt mer fram landsspecifika analyser. Med sina rapporter försöker man hjälpa EU-länderna att förbättra stödet till unga företagare eller företagandet som en väg ut ur arbetslöshet.

EU-kommissionen och OECD har också tillsammans tagit fram ett verktyg för bättre entreprenörskap, som kan bidra till bättre strategier för att stärka företagandet i städer, regioner eller länder. Verktyget tar upp strategier för att stödja utsatta gruppers företagande och socialt företagande.

Ekonomiskt stöd till företagande

EU-instrumentet Progress för mikrokrediter och tredje delen av EaSI-programmet hjälper till att främja egenföretagande och mikroföretag genom mikrofinansiering. Sociala företag kan också få ekonomiskt stöd från EaSI-programmets tredje del.

Europeiska socialfonden främjar företagande genom ekonomiskt stöd och tjänster för företagsstöd. Riktat stöd ges till underrepresenterade och utsatta grupper, bland annat kvinnor som driver företag och personer med funktionsnedsättning.

Dela den här sidan