Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Internationellt samarbete

EU-kommissionen samarbetar med både internationella organisationer och länder och civilsamhällen utanför EU för att

Kommissionen ser till att sysselsättningsfrågor och sociala aspekter beaktas i EU:s utrikespolitik. Inom handelspolitikenutvecklingssamarbetet, grannskapspolitiken och den internationella dimensionen av inrikespolitiken arbetar kommissionen särskilt för hållbar utveckling och goda arbetsvillkor.

Internationella organisationer och forum

EU samarbetar med och deltar i ILOOECDFNG20- och G7-gruppen och andra internationella organisationer och forum för att

  • främja bra arbetsvillkor för alla
  • lyfta fram globaliseringens sociala dimension
  • genomföra den internationella dimensionen av EU:s politik.

ILO

EU har långsiktiga, strategiska förbindelser med Internationella arbetsorganisationen ILO.

Samarbetet främjar bra arbetsvillkor och 2030-strategin för hållbar utveckling. Samarbetet mellan EU och ILO handlar främst om grundläggande principer och rättigheter på arbetsplatsen, i handeln och på andra socialpolitiska områden.

EU driver gemensamma projekt med ILO och bidrar till dess arbete tillsammans med EU-länderna, särskilt genom olika uttalanden.

G7

EU är fullvärdig medlem i G7. Det första formella mötet mellan G7-ländernas arbetsmarknadsministrar (tillsammans med utvecklingsministrarna) hölls 2015 när Tyskland var ordförandeland. G7 driver följande initiativ i sociala frågor:

G20

EU är fullvärdig medlem i G20. Ländernas arbetsmarknadsministrar hade sitt första möte i Washington 2010 och har därefter träffats varje år. G20 driver följande initiativ i sociala frågor:

Långvariga diskussioner mellan högre tjänstemän och i arbetsgrupper förs också i arbetsgruppen för sysselsättning, där EU företräds av GD Sysselsättning. Arbetsgruppen följer upp hur medlemmarna genomför G20-gruppens och EU:s sysselsättningsplaner.

Länder som vill gå med i EU

EU vill lyfta fram den sociala dimensionen i de sju länder som vill gå med i EU genom att stödja, förhandla om och följa anpassningen av sysselsättnings- och socialpolitiken till EU:s normer och kriterier för medlemskap.

Kommissionen arbetar med ekonomisk styrning i länderna, med utgångspunkt i deras årliga ekonomiska reformprogram.

GD Sysselsättning följer särskilt ländernas arbete med att anpassa sin lagstiftning till följande kapitel i EU-rätten:

EU har ett föranslutningsintrument (IPA) för att ge ekonomiskt och tekniskt stöd till reformer i de länder som vill gå med i EU.

GD Sysselsättning förvaltade instrumentets stöd till personalutveckling under 2007–2013 (IPA I) i Turkiet, Montenegro, Nordmakedonien och Kroatien (fram till medlemskapet 2013). Dessa program håller nu på att avslutas. IPA II (2014–2020) förvaltas av GD Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar.

Andra grannländer

EU samarbetar med grannländerna i sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor med hjälp av sin grannskapspolitik och regionala initiativ, t.ex.

Kommissionen arbetar med dessa länder genom avtal, utbyte av god praxis och stöd till konkreta åtgärder. Samarbetet ska främja

  • bättre arbetsvillkor och arbetsmarknadsrelationer
  • en fungerande dialog mellan arbetsmarknadens parter och effektiva arbetsmarknadsinstitutioner
  • anställbarhet och sysselsättning för unga
  • tillräcklig och hållbar social trygghet.

Industriländer och tillväxtmarknader

Samarbetet sker i form av

Dialogerna och samarbetet ska främja ömsesidig förståelse och utbyte av uppgifter, erfarenheter och praxis.

Handel och hållbar utveckling

EU:s handelspolitik ska se till att ekonomisk utveckling går hand i hand med social rättvisa, respekt för mänskliga rättigheter och stränga arbets- och miljönormer. Därför innehåller EU:s handelsavtal regler om handel och hållbar utveckling.

EU:s handelspolitik bidrar till hållbar utveckling genom

Dela den här sidan