Заетост, социални въпроси и приобщаване

Как се кандидатства?

Само държави членки могат да кандидатстват за финансиране от фонда. Лица, представителни организации или работодатели, които са засегнати от съкращения и желаят съкратените работници да се възползват от подкрепа по ЕФПГ трябва да се свържат с лицето за контакт за ЕФПГ в своята държава.

В Регламента за ЕФПГ са посочени условията, на които трябва да отговарят заявленията.

За повече информация вижте:

Сроковете по Регламента са много кратки и поради това Комисията е готова да окаже помощ преди официалното подаване на заявление.

Страните членки, желаещи да се възползват от тази помощ, могат да се свържат с Европейската комисия на адрес: EMPL-EGF@ec.europa.eu

Лица за контакт за ЕФПГ в страните от ЕС

 

Моля, щракнете върху знамето на съответната държава.

 

Споделете тази страница