Заетост, социални въпроси и приобщаване

Как се кандидатства?

Само държави членки могат да кандидатстват за финансиране от фонда. Лица, представителни организации или работодатели, които са засегнати от съкращения и желаят съкратените работници да се възползват от подкрепа по ЕФПГ, трябва да се свържат с лицето за контакт за ЕФПГ в своята държава.

В Регламента за ЕФПГ са посочени условията, на които трябва да отговарят заявленията.

За повече информация вижте:

Европейската комисия може да предложи помощ преди подаването на официално заявление. Държавите членки, желаещи да се възползват от тази помощ, могат да пишат на електронния адрес на ЕФПГ.

Лица за контакт за ЕФПГ в държавите от ЕС

Моля, щракнете върху знамето на съответната държава.

Споделете тази страница