Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν στο Ταμείο μόνον τα κράτη μέλη. Τα άτομα που έχουν χάσει τη δουλειά τους εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης, οι οργανώσεις που τα εκπροσωπούν ή οι εργοδότες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των απολύσεων και θέλουν να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι που απολύονται θα λάβουν στήριξη από το ΕΤΠ, πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον αρμόδιο επικοινωνίας της χώρας τους.

Ο κανονισμός για το ΕΤΠ θέτει τα κριτήρια επιλεξιμότητας των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε:

Οι προθεσμίες που προβλέπει ο κανονισμός είναι πολύ σύντομες και, για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια πριν από την υποβολή της επίσημης αίτησης.

Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να επωφεληθούν από την παρεχόμενη βοήθεια μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:  EMPL-EGF@ec.europa.eu.

Αρμόδιοι επικοινωνίας του ΕΤΠ στις χώρες της ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο

Κάντε κλικ στη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει:

Διαδώστε αυτή τη σελίδα