Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν στο Ταμείο μόνο τα κράτη μέλη. Ιδιώτες, αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ή εργοδότες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα απολύσεων και επιθυμούν να διασφαλίσουν ότι οι απολυμένοι εργαζόμενοι θα επωφεληθούν από τη στήριξη του ΕΤΠ θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον αρμόδιο επικοινωνίας για το ΕΤΠ στο κράτος μέλος τους.

Ο κανονισμός ΕΤΠ θέτει τα κριτήρια επιλεξιμότητας των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προσφέρει βοήθεια πριν από την υποβολή της επίσημης αίτησης. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να επωφεληθούν από την παρεχόμενη βοήθεια καλούνται να απευθυνθούν στην ηλεκτρονική θυρίδα του ΕΤΠ.

Αρμόδιοι επικοινωνίας για το ΕΤΠ στα κράτη μέλη της ΕΕ

Κάντε κλικ στη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει:

Διαδώστε αυτή τη σελίδα