Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Een aanvraag indienen

Alleen EU-landen kunnen een beroep doen op het fonds. Particulieren, vakbonden of werkgevers die te maken krijgen met gedwongen ontslagen en ervoor willen zorgen dat de ontslagen werknemers gebruik kunnen maken van EFG-steun, moeten contact opnemen met de EGF-contactpersoon van hun EU-land.

De EGF-verordening bepaalt de verkiesbaarheidsvoorwaarden van een aanvraag.

Zie ook

De deadlines in deze verordening zijn zeer strikt en daarom is de Commissie bereid om hulp te bieden voordat de formele aanvraag wordt ingediend.

EU-landen die gebruik wensen te maken van deze hulp kunnen contact opnemen met de Europese Commissie via EMPL-EGF@ec.europa.eu

EGF-contactpersonen in de EU-landen

 

Kies de vlag van uw land:

 

Delen