Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Een aanvraag indienen

Alleen EU-landen kunnen een beroep doen op het fonds. Particulieren, vakbonden of werkgevers die te maken krijgen met gedwongen ontslagen en ervoor willen zorgen dat de ontslagen werknemers gebruik kunnen maken van EFG-steun, moeten contact opnemen met de EFG-contactpersoon in hun EU-land.

De EFG-verordening bepaalt de verkiesbaarheidsvoorwaarden van een aanvraag.

Zie ook

De Commissie is bereid om hulp te bieden voordat de formele aanvraag wordt ingediend. EU-landen die gebruik wensen te maken van deze hulp, kunnen contact opnemen via de EFG-maibox.

EFG-contactpersonen in de EU-lidstaten

Kies de vlag van uw land:

Delen