Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Jak należy składać wnioski?

Wnioski o finansowanie składają państwa członkowskie. Osoby prywatne, organizacje przedstawicielskie lub firmy dotknięte zwolnieniami, które chciałyby otrzymać wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, powinny skontaktować się z przedstawicielem EFG w swoim kraju.

Rozporządzenie ustanawiające EFG określa warunki przyjmowania podań.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

Terminy składania wniosków są napięte, dlatego też Komisja służy radą i pomocą na etapie poprzedzającym formalne złożenie wniosku.

Państwa członkowskie, które chciałyby skorzystać z tej pomocy, mogą się skontaktować z Komisją Europejską, pisząc na adres  EMPL-EGF@ec.europa.eu.

Osoby wyznaczone do kontaktów w ramach EFG w krajach UE i w Wielkiej Brytanii

Proszę kliknąć na odpowiednią flagę:

Udostępnij tę stronę