Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Jak podat žádost?

O finanční prostředky z fondu mohou žádat pouze členské státy EU. Občané, zastupující organizace či podniky, které byly propouštěním zasaženy a mají zájem o podporu z fondu, by se měly obrátit na příslušnou kontaktní osobu EGF v daném členském státě.

Konkrétní podmínky pro podání žádosti stanoví nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF).

Další informace naleznete zde:

Evropská komise nabízí subjektům žádajícím o prostředky pomoc ještě před tím, než formální žádost podají. Pokud mají členské státy o tuto pomoc zájem, mohou napsat na kontaktní e-mail EGF.

Kontaktní osoby EGF v členských zemích EU

Zvolte zemi kliknutím na příslušnou státní vlajku:

Sdílet tuto stránku