Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Jak podat žádost?

O finanční prostředky z fondu mohou žádat pouze členské státy EU. Občané, zastupující organizace či podniky, které byly propouštěním zasaženy a mají zájem o podporu z fondu, by se měly obrátit na příslušnou kontaktní osobu EGF v daném členském státě.

Konkrétní podmínky pro podání žádosti stanoví nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF).

Další informace naleznete zde:

Termíny pro podání žádosti jsou podle nařízení poměrně krátké. Komise je proto nabízí subjektům žádajícím o prostředky pomoc ještě před tím, než formální žádost podají.

Pokud mají členské státy o tuto pomoc zájem, měly by Evropskou komisi kontaktovat na této adrese: EMPL-EGF@ec.europa.eu

Kontaktní osoby EGF v jednotlivých zemích EU

 

Zvolte zemi kliknutím na příslušnou státní vlajku:

 

Sdílet tuto stránku