Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Sådan søger du

Det er kun medlemslandene, der kan søge om støtte fra fonden. Enkeltpersoner, interesseorganisationer eller arbejdsgivere, der rammes af afskedigelser, og som gerne vil sikre, at de afskedigede medarbejdere modtager støtte fra Globaliseringsfonden, bør kontakte fondens kontaktperson i deres medlemsland.

Forordningen om Globaliseringsfonden fastsætter betingelserne for, hvornår en ansøgning er støtteberettiget.

Læs mere:

Europa-Kommissionen kan tilbyde bistand, inden den formelle ansøgning indsendes. Medlemslande, som ønsker at gøre brug af denne støtte, skal kontakte EGF-mailboksen.

EGF-kontaktpersoner i EU-landene

Klik på landets flag.

Del denne side