Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Sådan søger du

Det er kun medlemslandene, der kan søge om støtte fra fonden. Enkeltpersoner, interesseorganisationer eller arbejdsgivere, der rammes af afskedigelser, og som gerne vil sikre, at de afskedigede medarbejdere modtager støtte fra Globaliseringsfonden, bør kontakte fondens kontaktperson i deres medlemsland.

Forordningen om Globaliseringsfonden fastsætter betingelserne for, hvornår en ansøgning er støtteberettiget.

Læs mere:

Fristerne i forordningen er meget stramme, og Kommissionen kan derfor hjælpe, inden den formelle ansøgning indsendes.

Medlemslande, der ønsker at gøre brug af dette tilbud, kan kontakte Europa-Kommissionen på EMPL-EGF@ec.europa.eu

Globaliseringsfondens kontaktpersoner i EU-landene

 

Klik på landets flag.

 

Del denne side