Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Kā pieteikties?

Pieteikumus fondam var iesniegt tikai dalībvalstis. Privātpersonām, pārstāvības organizācijām un darba devējiem, ko skar štatu samazināšana un kas vēlas, lai atlaistie darbinieki saņemtu fonda atbalstu, jāsazinās ar fonda kontaktpersonu savā valstī.

EGF regulā ir izklāstīts, kādi nosacījumi jāizpilda, lai varētu prasīt atbalstu.

Sīkāku informāciju, lūdzu, lasiet

Regulā noteiktie termiņi ir ļoti īsi, tāpēc Komisija ir gatava piedāvāt palīdzību pirms oficiālā pieteikuma iesniegšanas.

Dalībvalstīm, kuras vēlas izmantot šo palīdzību, jāsazinās ar Eiropas Komisiju, rakstot uz šādu e-pastu:  EMPL-EGF@ec.europa.eu.

EGF kontaktpersonas ES dalībvalstīs

 

Noklikšķiniet uz atbilstošās valsts karoga:

 

Ieteikt šo lapu: